Reklam planlama firmaları amaçlarına ulaşmak için belirli bir plan çerçevesinde yönetici tarafından yürütmelidir. Bu yöneticinin uzmanlık alanında olup, ajans ile birlikte çalışılsa bile stratejilerini ve programını belirleme tanıtımların koordinesi ve yatırımın geri dönüş oranını belirleme yöneticinin görevidir. Fırsatları araştırılmalı, tanıtım yapılacak mı, ne kadarlık bir bütçe gerekli ? kampanya yapılacaksa mecraları nelerdir, nasıl yapılacaktır konusu çok iyi incelenmelidir. Reklâm yöneticisi reklam planlamasını yaparken firma içi ve firma dışı faktörleri göz önünde bulundurarak, yapılacak tanıtım faaliyetlerinin uyumlu koordineli bir biçimde düzenlenmesini sağlar. Böyle olmadığı takdirde hedeflenen amaçlara ulaşmak zorlaşır. Reklam planlamasında kapsamlı bir şekilde üretim ve finansman programları uyum sağlanmalıdır. Verilmek istenen mesaja gelince, bu noktada tüketiciye iletilmek istenen düşünce çok önemlidir. Bu yaratıcılık isteyen en zor taraflarından biri budur. Tanıtım mesajları: 1.Mesaj açıklayıcı anlaşılır, akıcı, düzgün ve hedef kitlenin günlük hayatlarında kullandıkları dile uygun olmalı. 2.farklı ve ilgi çekici olmalıdır. 3.Kolaylıkla anlaşılmalı ve akılda kalmalıdır, 4.Tüketicilerin tekrarlamaktan hoşlanacakları sloganlardan oluşmalı, 5.Kendi içinde uyumlu olmalı, 6.İşlenen konu ve verilmek istenen mesaj iç açıcı olmalı, 7.Ürün ve verilen hizmete uyumlu olmalı, 8. Alışkanlıklara, geleneklere, ahlaki değerlere uygun olmalı, 10. İnandırıcı ve ikna edici olmalıdır.

Arşiv

Etiketler