Reklam planlamaları, yani reklam stratejisi, reklam veren firmanın, reklama ayırdığı bütçe ile ilgilidir. Reklam planları, ayrılan bütçe bağlamında, hangi tür reklam tasarımının hangi içeriklerle kullanılacağı, reklamın etkileyiciliğinin arttırılması için nelerin, kimlerin kullanılacağı düşünülmektedir. Bütçe bu içerikleri belirlemektedir. Bunun yanı sıra, tasarımın çeşidini belirlemektedir. Reklam filmi, reklam cıngılı, spot, görüntü, efekt, resim, animasyon v.b. bununla birlikte reklamın mecrasını belirlemektedir; televizyon, radyo, gazete veya dergi, açık hava reklam mecraları, internet v.s. gibi. Reklamların tasarımlarını veya izleyeceği mecraları, reklam ajansları belirlemektedir. Reklam veren firmalar, reklam ajansına, yapması gereken reklamın içerikleriyle ilgili sunum yapmaktadır. Bu sunumda, reklam mesajları şekillenmektedir. Ayrıca, firmanın reklamda kullanmak istediği malzeme, araç-gereç, imajlar, sesler, fotoğraflar v.s. reklam ajansına iletilmektedir. Firma aynı sunumda, reklama gitme nedenlerini yani amaçlarını veya hedeflerini iletmektedir. Reklam ajansları, reklam veren firma ile ilgili, piyasa araştırmalarına gitmektedir. Piyasa araştırmalarını, firmanın geçmişten bu güne kadar ki reklam mecralarını ve hedef kitle üzerindeki etkilerini, Pazar içerisinde, firmanın bugüne kadar edindiği misyon ve vizyonun durumunu incelemektedir. Gene aynı piyasa araştırması dâhilinde, hedef kitlenin yapısını incelemektedir. Hedef kitleyi, hem nicel hem de nitel olarak araştırmaktadır. Hedef kitlenin beğenilerini, özlemlerini, beklentilerini öğrenmekte ve bunları, firmayla ilgili yaptığı araştırma sonuçlarıyla birleştirmektedir. Bunları yaparken, reklam ajansı, bilimsel disiplinlerden de yararlanmaktadır. Böylece yapacağı reklam tasarımının, hangi içeriklerde olması gerektiğini, hangi temalar dahilinde seslenmesi gerektiğini tespit etmektedir. Reklam ajanslarının bünyesinde bulunan, planlama birimi, sanat yönetmenleri, reklam metin yazarları, kreatif tasarımcılarla birlikte reklamı planlamaktadırlar. Yukarıda da bahsedildiği gibi, reklam veren firmanın ayırdığı bütçe dahilinde ve edinilen bilgilerin ışığında, kullanmaları gereken reklam mecrasını, tasarımın türünü tespit etmektedirler. Bütçenin yüksek olması halinde, televizyon veya sinema reklam filmlerini tercih etmektedirler. En yüksek maliyete sahip olan reklam türlerinden olan sinema ve televizyon reklamları için, bütçe yeterli değilse, radyo ve gazete, dergi reklamları, açık hava reklam mecralarından birini veya internet veya daha değişik yolları takip edebilmektedirler. Reklam ajansları, reklam planlaması yaparken, üstünkörü davranmamaktadırlar. Tamamen edinilen bilgilerin ışığında ve reklam veren firmanın, kendini ve amaçlarını anlattığı sunumdan edinilen bilgilerin doğrultusunda hareket etmekte ve planlamalarını, bütçenin dışına çıkmadan yapmaktadırlar.

Arşiv

Etiketler