Reklam, pazarlama iletişiminin bir öğesidir. Pazarlama ise; insanın isteklerinin, ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olup, bu noktada ürünler, hizmetler ve düşüncelerle ilgili olarak, karşımıza çıkmaktadır. Pazarlama iletişiminde, sadece bir ürünün satışı söz konusu değildir. Pazarlama iletişimi, daha ürünün üretim öncesindeki planlaması, planlamanın geliştirilmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması ve tutundurulması ile işe başlamaktadır. Reklam ise, fiyatı, ambalajı, üretim yeri, üretim şekli, ürünün içeriğine ait özelliklerin ortaya çıktıktan sonra, satış amaçlı geniş halk kitlelerine tanıtılmasıdır. Ürün piyasaya çıkabilecek duruma geldiğinde, reklam devreye girmektedir. Hâlbuki pazarlama, daha üretilecek ürün, düşünce veya proje halindeyken başlayan bir süreç olmaktadır. Buna göre, reklam, pazarlama iletişiminin öğelerinden biri olduğuna göre, diğer öğeleri aşağıdaki gibidir.

Halkla ilişkiler; ürünle ilgili tüketiciler arasında araştırmanın yapılması, ürünün satış imkânlarını, satış noktalarının araştırılması, bu vesileyle ürünün ve firmanın tanıtılmasıdır.

Satış geliştirme; ürünün pazara çıktığı andan itibaren, nerede, nasıl bir satış stratejisiyle piyasaya çıkacağının araştırılması, buna yönelik yöntem ve fikirlerin geliştirilmesidir.

Satış personeli ve kişisel satış; birebir satışın gerçekleştirilmesi, pazarlamacı veya müşteri temsilcilerinin halk arasına girerek, onlara yüz yüze satış veya tanıtım yapmasını içermektedir.

Ürünün ambalajı, stili, rengi; tüketicilerin ilgisini çeken, ürünün alımını kolaylaştıracak, dikkat çekecek, bunlara yönelik yeni ve farklı özellikler taşıyan stillerin veya tasarım biçiminin bulunması ve uygulanmasıdır.
Marka; ürünün piyasadaki hedeflerine uygun bir şekilde marka tespiti ve markalaşma yolunda izlenecek yolların tespit edilmesidir.

Satış noktalarının yeri ve niteliği; ürünün satılabilme olanaklarının bulunduğu, ulaşım, tanıtım, dağıtım imkânlarının rahatlıkla yapılabileceği yerlerin tespit edilmesi. Bunların dışında da; Müşteri hizmetleri; Satış sonrası hizmetler, Doğrudan pazarlama, Pazarlama araştırmaları, Yeni ürün geliştirme de pazarlama iletişimin öğelerin arasında yer almaktadır.

Reklam, bunların arasında günümüzde en yaygın kullanılan ve tek başına sektör haline gelmiş öğelerden biridir. Üretimi, biçimi, ambalajı, dağıtım yerleri, satış noktaları belirlendikten sonra pazara girmeye hazır hale gelmiş ürünün tanıtımı reklamla yapılmaktadır. Reklam ürünü tanıtmak için pek çok yöntem kullanmaktadır. Reklam filmi, cıngıl, afiş tasarımı, gazete ilanı, dergi ilanı, radyo reklamı, internet reklamları, açık hava reklamları v.s. Reklamın kullandığı yöntemlerdir. Tanıtımlarını kitle iletişim araçları vasıtasıyla yapmaktadır. Yani televizyon, radyo, sinema, internet, gazete, dergi, billboard, bina giydirme, araç giydirme, duvar ve durak tasarımları, reklam panoları v.b. her alanda reklam yapılabilmektedir.