Tanıtım yapılacak ortamının seçimi, ajansların ve firmaların en zor kararlarından birisidir. Mecra seçimi mesajların ulaşacağı hedef kileyi, tüketicileri ve çalışmanın etkinliğini doğrudan etkilemektedir. reklam ortamlarına göre tüketicilere verilecek mesajlarda değişiklik göstereceği için bu seçim sürecinin çok dikkatli planlanması ve uygulanması gerekir. Reklam ortamının seçilmesine en önemli temel kriter pazarlama stratejisi ve tanıtım yapılacak hedef kitlenin değerlendirilmesidir bu aşamada amaç, firma tarafından bu işe ayrılan bütçe ve hangi mecranın hangi tüketicilere ulaşabileceği konusuda göz önünde bulundurulmalıdır. Tanıtım için ayrılan mali kaynaklar ve her mecranın maliyetleri de seçmede önemli faktörlerden biridir. Yetersiz bütçeler ile daha sınırlı mecra seçilebileceği gibi (örneğin gazete, dergi), daha esnek bütçeler ile tanıtım maliyetleri pahalı ama tüketicilere ulaşma açısından etkinliği arttıran reklam ortamları seçilebilmektedir (örneğin, televizyon tanıtımları) Ulaşılmak istenen hedef tüketicilerin özellikleride mecra seçme açısından önemlidir, televizyon, radyo ve gazete çalışmaları daha geniş kitlelerle ulaşabilecekken dergi mecraları daha kısıtlı hedef kitlelere ulaşmaktadır.

Arşiv

Etiketler