Reklam ortamları ürün ve ya hizmetle ilgili verilmek istenen mesajın hedef kitle ile buluştuğu mecralardır. Ortamının seçimi bir ya da kampanyanın en önemli adımını oluşturmaktadır. Çünkü yapılacak hatalı bir tercih mesajın amaçlanan hedef kitle dışına çıkması anlamına gelmektedir ki bu da tanıtım için harcanan zamanın, yapılan çalışmaların ve giderlerin boşa gitmesi demektir. Genel olarak reklam verilen mecraları şöyle sıralayabiliriz; 1- Basılı tanıtım Ortamları; Gazete, dergi, el ilanı, katalog, broşür vs. 2- Yayın Yapan tanıtım Ortamları; Radyo, televizyon 3- Diğer Ortamlar; Fuarlar, açık hava reklam araçları (Billboard, duvar ve çatı tanıtımları, tren, vapur, taksi gibi toplu taşıma araçlarına yerleştirilen iç ve dış tanıtımlar, stantlarda, duraklarda, iskele, istasyon, havaalanı vb. mekanlarda yer alanlar, afişler vb. diğer açık hava mecraları) 4- Doğrudan postalama 5- Sinema 6- Satış yeri reklam malzemeleri 7- Elektronik ortamlar (CD-rom, multimedya, internet, vb.) Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, reklam nereye verilirse verilsin amaç üzerinde belli bir etki yaratıp onu satışa teşvik edecek hedef kitleyi tam onikiden vurmaktır.

Arşiv

Etiketler