İşletmelerin reklam yapmaları, belirli koşullara bağlı olarak, oldukça önemli kazanımlar sağlamaktadır. Uygun koşullarda yapılan reklam, işletmenin satış miktarlarını arttırır. Tüketicilerin sıkça kullandığı ürün ve hizmet reklamlarında görülen satış miktarları, yüksek maliyetli ürünlere göre daha az olmaktadır. Gene aynı şekilde ileri teknoloji ürün reklamlarında, satış miktarları yüksek olabilirken, basit teknolojik ürünlerde bu miktar görülemeyebilmektedir. Çünkü ileri teknoloji işletmeleri ile basit teknoloji işletmelerinin kurumsal kimliği, bu noktada çok önemli olmaktadır. Her şeyden önce, ileri teknoloji firmalarının isimleri ve bu konudaki uzmanlığı, tüketicilerin üzerinde, çok önemli etkilere sahip olabilmektedir. Tüketiciler, bu tip işletmelere güven duymakta ve ürünlerine karşı daha olumlu yaklaşmaktadırlar. İşletmelerin reklamları, çalışanların firmaya olan bağlılıklarını arttırmakta ve orada kalmalarını da sağlamaktadır. İşletmenin vizyonunu, misyonunu, gidişatını, kendi bünyelerinde çalışanlarına sağlayabileceği imkânları, reklamlarında göstermesi, çalışanların motivasyonunu ve moralini yüksek tutmaktadır.

İşletme reklamları, uzmanların başvurmalarını sağlarken aynı zamanda, zaten bünyesinde olan uzmanların orada kalmalarını sağlamaktadır. Çünkü sektörlerde çalışan uzmanlar için, firmaların gelecek vaat etmesi, onlara ilerleme fırsatı vermesi, onlar için oldukça önemli olmaktadır. Hatta şunu da söylemeyebiliriz. Bugün, dünya çapında marka haline gelmiş pek çok firma, sadece çalışanların motivasyonunu ve firmalara olan bağlılıklarını, aynı zamanda piyasa da çalışan, başarı sahibi uzmanların firmaya gelmelerini sağlamak için reklam yapmaktadır. Çünkü işletmede uzman ekiplerin olması, işletmelerin gücünü ifade etmektedir. İşletme veya firma reklamı, aynı zamanda işletmenin hisse senetlerinin fiyatlarını da arttırmaktadır. Çünkü işletme reklamları, borsa analistlerine bilgi verebilmektedir. Onların bu bilgileri araştırmalarını sağlayabilmektedir. İşletme reklamları, ayrıca yatırımcı veya potansiyel yatırımcıların da ilgisini çekebilmektedir. İşletmenin Pazar payını, ileriye yönelik vaatlerini öğrenen yatırımcılar, işletmelerle ilgilenmektedir. Kısaca işletme reklamları, pek çok yönden karlılığı arttıran bir etkiye sahip olarak görülmektedir.

İşletme reklamları, kamuoyu nezdinde, bütün alanları, işletmeyi ilgilendiren bütün yarar ve çıkar gruplarını etkileyebilmekte, onların işletmeyi anlayabilmelerini sağlamaktadır. Bu noktada, işletmenin kamuoyunda bir imaj yaratması, her açıdan kendisine yarar sağlamaktadır. Bugün dünyada pek çok reklam yapmayan işletme, güvenilir olduğu halde, en ufak bir hatasında güvenilirliğini kaybetmiştir. Fakat doğru bir imaj yaratabilen işletmeler, büyük hatalar yapmalarına rağmen, güvenilirliklerini sürdürmektedirler. Şu durumda, işletmelerin imajlarını tam olarak, her hangi bir açık kapı bırakmadan, kamuoyunda yaratmak durumunda olmaktadırlar. Bu reklamla yapılabilen bir iştir.

Arşiv

Etiketler