Pazarlama araçları içinde en önemli araç reklamdır. Tanıtım üreticiler ve tüketiciler için çok önemli hatta vazgeçilemez bir pazarlama unsuru haline gelmiştir. Reklam: ‘Bir işin, bir mesajın, bir ürün veya hizmetin para karşılığında, kitle iletişim araçlarının ve internetin kullanılmasıyla, mesaj verilmek istenen hedef kitlede istenilen yönde tutum ve davranış sağlama faaliyetleridir.’ ‘Hedef kitleye, üretilen mal ve hizmetler hakkında yeterli ve doğru bilgileri çeşitli kitle iletişim araçlarıyla iletmektir.’ İletişim amacını gerçekleştirmeye yönelik bir araçtır. Bu doğrultuda üretici firmaların tüketici ya da aracı kuruluşlara, ürünleri, hizmetleri, hizmetlere, ilişkin bilgi vermesini sağlayan ve güdüleyerek ürünün tüketicisi veya satıcısı olmaların sağlayan bir süreçtir. Reklam, bir firmanın ürün ve hizmetleri hakkında hedef kitleleri satın almalarına yöneltmek ve marka imajını tüketiciler üzerinde oluşturabilmek için kitle iletişim araçlarında gerçekleştirdiği ikna etme faaliyetleridir. Tanıtım mesaj verdiği mal ve hizmetleri iyi tarafları ile tanıtarak kişilerde yeni ihtiyaçlar yaratmayı hedefler. Ancak bu talep yaratılırken bire bir iletişim yerine büyük hedef kitlelere aynı anda ulaşabilmek için kitle iletişim araçlarını ve interneti kullanmaktadır. Özet olarak reklamcılığı şöyle tanımlayabiliriz; bir ürün veya hizmetin sürüleceği piyasası ve bu ürün veya hizmetin alıcılara tanıtılması ve firma marka değerinin yükseltilmesi için yapılacak araştırmalar, bu işin hedefinin, maliyetlerinin ve tüketiciye verilecek mesaj türlerinin belirlenmesi, bütçesinin tespit edilmesi, ne zaman yapılacağı, hangi kitle iletişim araçlarının kullanılacağı hakkında kararlar ve reklam içeriğinin hazırlanması gibi faaliyetlerin tamamıdır. Sonuç olarak bu çalışmaların özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür; pazarlama stratejileri içerisinde yer alan en önemli unsurdur Tanıtım, firmalardan tüketiciye doğru akan bir iletiler ve mesajlar bütünüdür. Bu alan bir kitle iletişim aracıdır. Tanıtım ile tüketiciler doğru bilgilendirilmeye ve satın almaya ikna edilmeye çalışılır. Tüketiciye verilen reklam mesajlarında ürünler mallar, hizmetler, vaatler, ödüller ve problemlere çözümler vardır. Tanıtım, diğer pazarlama yöntemleri ile firmaların belirlediği pazarlama stratejisi doğrultusunda saptanan satış hedeflerine ulaşmak için uyumlu olarak çalışır.

Arşiv

Etiketler