Reklamın etkinliğinin ölçülmesi ile oluşturulan plan üzerinde daha önce belirlenmiş amaçlara varılıp varılmadığı ya da ne kadar etkinin elde edildiğinin araştırılmasıdır. tanıtımın öncelikli amaçları; satışların ve elde edilen kârın arttırılması olması sebebiyle, işletmeler için, bu çabaların kar ve satış üzerindeki performansını değerlendirmeleri için ölçümleme neredeyse bir şart haline gelmiştir. Reklam etkinliğinin ölçülmesi için iki önemli kıstas bulunmaktadır, bunlardan ilki satış üzerine etkisi, diğeri ise iletişim üzerine etkisidir. Bu ölçüm ile bütçenin ve hareketinin işletmeye sağladığı faydaları saptayıp, devam eden kampanya üzerinde ki temellerin ve analizlerin saptanmasında yol gösterir. Rakiplerinizin piyasa üzerinde yarattığı etkileri de gözönünde bulundurarak, değişikliklere uyum sağlanması için reklam etkinliğinin ölçülmesi gerekmektedir. Bir diğer taraftan kampanyanın doyma noktasını da belirlemek, ileride yapılacak diğer kampanyalar için bir ön ayak olacaktır. Faydalı olması açısından, ölçümleme iyi bir reklâm kampanyasının planlaması,  kontrolü ve performans sağlanması için gereklidir. Ölçüm yapılırken şunlara dikkat edilir : 1. Tanıtım bütçesinden çıkan harcamalarının işletmeye sağladığı faydayı saptayıp, diğer kampanyalar ve aktif olan kampanyanın performansı için değerlendirmeye almak. 2. Tanıtımın doyma noktasının bulunması ve bundan sonra ki kampanya bütçesi üzerindeki etkileri için üst sınırının oluşturulması. 3. Yapılacak çalışmanın hedef kitlesinin ve pazarının değişenlik göstermesi, dinamik bir platfrom üzerinde, hangi dönemde tanıtımn daha etken olduğunu belirlemek. Bu tip araştırmaları, yapıldıkları zamana dilimine göre; kampanya başlangıç öncesi araştırmalar ve kampanya başlangıç sonrası araştırmalar olmak üzere ikiye ayrılır. Daha yaygın olan yöntem tanıtım öncesi ölçmedir, yapılacak kampanya üzerinde oluşacak yanlışların büyümesine ve pahalı boyutlara ulaşmasına engel olması açısından faydalıdır. Kampanyanın, nasıl ve ne zaman yapılacağına karar verirken, hataların önlenmesi açısından bu araştırma çok değerlidir. Kampanyanın sonların gelindiğinde ise, tesiri, tanınırlığı, efektifliği ve diğer paratmetreleri ölçmek için çeşitli yöntemler mevcuttur. Tanıtım ile satış ve pazarlama tepkisi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi,  bu işin etkisini diğer satışı etkileyen etkenlerden ve çevresel etkilerden ayırma gücü sağlar. Reklam etkinliğinin ölçülmesinde en geçerli bilimsel ve istatiksel metodlardır, bu değerlendirmenin doğru yapılması işletmenizde hedeflediğiniz kar artışın da, pazarlama stratejileriniz de başarıya ulaşmanız için önemli bir rol oynar.

Arşiv

Etiketler