Reklam faaliyetleri "Doğrudan Pazarlama" teknikleri içeriside önemli bir yere sahiptir. Buradaki amaç, hedeflediğiniz belirli bireysel/kurumsal tüketiciler ile hemen sonucunu almak üzere doğru bir şekilde iletişim kurmaktır. Reklamın temel amaçlarını kısaca şu şekilde sırayalabiliriz : 1. Yeni bir hizmeti veya ürünü pazara sunmak ve bu pazar bölümüne giriş yapmak. 2. Satın alma ihtiyaçlarına hitap ederek, hizmetinizi veya ürününüzü hedef kitlenize ulaştırmak. 3. İşletmenizin kurumsal kimliğine bağlı olarak, imajınıza ve markanıza bağlılık yaratmak. 4. İşletmenizi ve hizmetinizi/ürünü anlatarak satıcılara ve bayi ağınıza yardımcı olmak. 5. Talep düzeyini koruyarak, hizmetin veya ürünün kullanım zaman ve alışkanlıkları üzerinde olumlu stışa yönelik etkiler yaratmak. 6. İnternet mecrası sayesinde ulaşamadığınız, kitlelere geri dönüşü en hızlı olacak bir biçimde ulaşmak. Bir diğer bakış açısıyla reklam aynı zamanda halkla ilişkilerin önemli bir kısmını kaplar, işletmenin toplumda kendisiyle ilgili çeşitli çıkar grupları ile iyi ilişkiler geliştirme, topluma yararlı faaliyetleri konusunda bilgi vermek suretiyle bu ilişkileri sürdürme çabasıdır. Büyük bir hızla ilerleyen teknoloji karşısında tüketicilerin ihtiyaçları, buna bağlı olarak da talepleri her geçen zaman içerisinde daha çok çeşitlilik ve ihtiyaç yaratmaktadır. İşletmeler, bir yandan bu taleplere cevap vermeye çalışırken diğer taraftan da pazar payından daha büyük dilim koparabilmek için rakipleriyle mücadele etmek zorundadırlar. Buna benzer bir rekabet ve mücadele ortamında en etkili silah şüphesiz ki etkileri kitle üzerinde yüksek, iyi bir şekilde hazırlanmış ve ölçülmüş bir reklam kampanyasıdır. Artan dünya nüfusuna paralel olarak hizmetlerini ve ürünlerini yeni nesillere ulaştırmalarında, pazarlamanın ve halkla ilişkilerin gücü tanıtımı daima bir iletişim aracı olarak kullanmaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu sebeple gerek kendi sektörlerinin devi gerekse de sektör ve pazar üzerinde yeni başlangıç yapmış olan bütün işletmeler reklam yapma ihtiyacının bilincine varmışlardır. Pazarlama ve satış stratejilerini bu yönde geliştirmektedirler.

Arşiv

Etiketler