Reklamın hedef tüketicide etkili olabilmesi ve istenen maksada ulaşabilmesinde satış mesajının şekli ve strateji çok önemlidir. Her mal ürün hizmet için farklı strateji kullanılmasının gerekli olduğu konusunda görüş birliği olduğu günümüzde etkili stratejiyi belirlemek için birçok faktörleri incelemek başarılı bir tanıtım için önemli hale gelmiştir. Tanıtım hedefleri için mesajın belirlenmesi ve planlanması ile ilgili konularda verilecek kararların tümünü ifade eder. Temel kararların tümünü ifade eden strateji iyi bir tanıtımın başlangıç noktasını oluşturur. Doğru bir reklam için aşağıdaki maddelere mutlaka uyulmalıdır.

Bir malın veya herhangi bir ürünün müşteriye sunum  yöntemini belirlemek.

Pazar araştırmaları sonucunda hangi mecralara, neden tanıtım yapılması gerektiğini tespit etmek.

Hedef kitle ihtiyaçlarını, rakip firmaların analizlerini, ürün ve firma haricindeki tüm faktörlere ait istatitkleri belirlemek.

Ajansa genel reklam stratejilerileri ile ilgili  talimatları vermek.

Firmanın uzun vadeli pazarlama planlarının, firma kurumsal kimliğinin dışına çıkmayacak şekilde taslak hazırlanır.

Yapılan çalışmanın insanlar üstündeki etkisi ölçülür (Rakip firmaların maliyetleri, bizim maliyetlerimiz, gibi)

Reklam, ürünün önüne geçmemelidir. Bir kurumsal marka kimliği oluşturulduktan sonra ve o çizgiden ayrılmadan firma markası uzun vadede kampanya ile takviye edilmelidir..

Reklamdayayınlama süresinden cok konusu verilmek istenen mesaj ve mesajın çarpıcı olması  önemlidir. Hedef kitlenizin ne kadarına hangi sıklıklarla ulaştınız sorusu önemlidir. Bu konuda doğru istatiksel yöntemlere dayalı son derece bilimsel yaklaşımlarla bazı firmalar tarafından gerekli analizler yapılmaktadır.