İnternet kampanyalarına ayrılan oldukça büyük bütçeler online reklamcılık alanınının pazarlama ve satış üzerinde bulunan, oldukça büyük ve önemli pozitif sonuçlarının bir göstergesidir. Başarılı bir reklam kampanyası yürütebilmek için hedef kitlenin ve firma hedeflerinin doğru ve açık biçimde ortaya konması gerekir.

İşletmenizin hedeflerini, pazarlama stratejisini ve halk ilişkileri ile bütünlük sağlayan bir tanıtım kampanyasının amacı, çoğu kez bir slogan ve tema altında gizlidir. Bir tanıtım kampanyası, işletmenin belirli bir zaman diliminde gerçekleştirmeyi hedeflediği reklam çabalarının bütünü olarak tanımlanabilir.

Tanıtımın satış ve pazarlama amacı kısa vadede ve uzun vadede olmak üzere iki değişik şekilde görülür. Kısa vade üzerinde reklam, tüketicileri motive ederek ve pozitif yansımalar bırakarak kısa bir zaman dilimi içinde o ürün veya hizmeti satın almaya ikna etmeye çalışır. Uzun vadede ise işletmeler tanıtım sayesinde verdikleri hizmeti ve ürettikleri ürünleri tanıtarak, hedef pazara getireceği yararları göstererek o ürün ve hizmete karşı hedef kitlede istek yaratmayı amaçlar.

Bir reklama şekil ve yön veren detayları inceleyecek olursak aşağıdaki sonuçlara ulaşırız :

- Büyüklük; daha farklı iletişim uyarıcıları (resim, makale, renk, biçim gibi) büyük dikkat çekerler. Bir sayfasının tamamını kaplayan ve görseli kuvvetlendirilmiş bir tasarım, köşeye sıkışmış bir tasarımdan daha çok dikkat çeker.

- Uyarım; şiddetli ve kuvvetli uyarıcılar, renkli, vurgulu ve özelikle ilgi uyandıran renkleri içeren yapılar daha çok dikkat çekerler. Mesela, dikkat çekici bir etkinin ardından mesajın verilmesi daha doğru bir yöntemdir.

- Sıklık; reklam üzerinde uyarıcı bir etkinin vurgulanması, dikkati arttırır. Başlangıçta dikkat edilmeyen bir uyarım, ard arda uygulandıktan sonraları ilgiyi uyandırır ve dikkat çeker.

- Hareket içeren tanıtımlar daha çok dikkat çeker. Bu nedenle görseli kuvvetli tasarımlar yetişkin bir kitle üzerinde daha kuvvetli bir etkiye sahiptirler.

- Zıtlık; içinde bulunduğu karışık bir ortam üzerinde değişiklik yaratan uyarıcı tanıtımlar dikkat çeker. Renk, makale, görsel, mesaj ve slogan gibi unsurlarla bu durum sağlanabilir.