Reklamlar tasarlanırken, insana dair pek çok özelliği kullanmakta ve onu etkilemek için, görsel, işitsel algılarıyla zihnine hitap etmektedir. Reklam, insanı önceden belirlenmiş davranışları göstermesini sağlamak ister, onun, reklamı yapılan ürün ve hizmet özelliklerini beğenmeye, onları kullanmaya, onları satın almaya, onların üreticisi konumunda olan firmayı tanımaya ve kendini ona yakın hissetmeye iter. Bunu bütün firmalar, kendilerine yönelik olarak yapılmasını isterler. Bu yüzden, reklamın tarihinin başlangıcından bu yana, normalde insanları etkileyen, onların davranışlarının itici gücü niteliğindeki bütün unsurlar, reklam tasarımlarında kullanılmaktadır. İnsanları etkileyen bu tip unsurların tespitini yıllardır, hem bilimsel disiplinler, hem de araştırma firmalar yapmaya çalışmakta ve halen bu tip analiz tekniklerini sürdürmektedirler.

Bu tip araştırmaların halen sürüyor olmasının nedeni de, toplumsal yapının sürekli değişmesi, insanların beklentilerinin ve onları etkileyen unsurların sık sık değişmesi olmaktadır. Reklam her zaman için, güncel analizleri yapmakta ve tahlil ederek, yeni etkilenme unsurlarını bulup kullanarak tüketicileri etkilemeye çalışmaktadır.

Bu durumlara bakıldığında, reklamın çözümlenmesi durumu açıklığa kavuşmaktadır. Hemen her alanda reklam uygulamaları görülmektedir. Bir reklamın çözümlenmesi, reklam mesajlarının anlaşılmasıyla ilgili olmaktadır. Reklam hangi temayı işlerse işlesin, hangi etkileme ve yönlendirme unsurlarını içerirse içersin, bir reklam tasarımına bakıldığında, anlattığı ana tema ile birlikte kullanılan mesajların, ürün ve hizmetin, markanın uyumluluğuna bakılmalıdır. Reklamın ana tema olarak işlediği konu ve etkileme unsurları, ürün veya hizmeti tam olarak ifade etmelidir. Özendirme, ilişki kurdurma, sevdirme, beğendirme, etkileme için kullanılan unsurlar, ürün ve hizmet özelliklerini anlatmalıdır. Reklam tasarımında işlenen ürün ve hizmet özelliklerinin mesajları, doğruluğu ispatlanmış özellikler üzerinde duruyor olmalıdır. Bu özelliklerinin ispat durumlarının, ilgili kurumlarınca yapılmış olmasına dikkat edilmelidir. Etkileme unsurları, toplumsal yapının işleyişine zarar vermeyecek şekilde kullanılmış olmalıdır. Mesajların yan anlamlarının bile, ana konuyu destekleyici, pekiştirici olması hem insanların reklama inanmalarını sağlar hem de reklamın başarılı olmasını mümkün kılar.

Reklamların çözümlenmesinde diğer önemli noktalar ise, daha çok kullanılan araç, gereç, oyuncuların uygunluğu, reklam müziğinin uygunluğu, sloganların uygunluğu olmaktadır. Yani reklamın hazırlanma biçimdeki uzmanlık olmaktadır. Reklam tasarımında kullanılan oyuncuların yaşam tarzının ve anlayışlarının marka, ürün ve hizmete uygun olması gerekmektedir. Markanın vizyonuna ters düşen, onların misyonlarının dışında düşüncel veya yaşamsal davranışları olan bir oyuncunun kullanılması, reklamın güvenilmez olmasını sağlamaktadır. Aynı şekilde, reklamda kullanılan araç ve gereçlerin, reklamın ana temasını desteklemesi, verilen mesajları pekiştirmesi gerekmektedir. Müzik insanların hoşuna gidecek şekilde tasarlanmalıdır. Reklamda işlenen konuyu desteklemelidir. Olumlu hisler uyandırmalı, akılda kalmalıdır. Aynı şekilde, reklamda kullanılan bütün ayrıntılar için geçerlidir. Hepsi bir bütün olarak hem uyumlu, hem farklı, çarpıcı ve insanların izlemekten keyif alabilecekleri şekilde tasarlanmalıdır. Reklamın çözümlenmesi, genel olarak bu noktalar üzerinden değerlendirilmelidir.  

Arşiv

Etiketler