Reklam uzun süren araştırmalardan sonra, belli bir plan dahilinde tasarlanmaktadır. Bu tasarım, toplumun ihtiyaçlarına göre ve reklam veren firmanın amaçlarına göre yapılmaktadır. Bütün bunlar sonucunda, bir reklam tasarımı ne kadar başarılı olursa olsun, mucize yaratamaz. Ancak satış miktarını beklentilerin üstünde arttırabilir. Reklam, rekabet ortamı için tasarlanıyorsa, ne kadar yaratıcı, ne kadar başarılı olursa olsun, diğer firmanın, tamamen ortadan kalkmasını sağlamaz ama başarılı reklamı yapan firmanın, diğerine nazaran daha fazla satış yapmasını, tercih edilmesini, tüketiciler tarafından benimsenmesini sağlayarak önüne geçmesini sağlayabilir. Bir reklam tasarımı dikkat çekebilir, şaşırtabilir, çok beğenilebilir, izlenme rekorları kırabilir. Bütün bunlar, reklam veren firmanın, marka bilinirliğini arttırır, satış miktarını arttırır, tüketicilerin firmaya güven duymasını sağlayabilir, ihtiyaçlarını kapatmak için, firmanın ürünlerini diğerlerine tercih edebilir. Ama bu kadar başarılı olmuş bir reklam bile, firmanın satış patlaması yapmasını sağlamaz. Ya da birden bire onu, ummadığı bir yere taşımaz. Çünkü firmaların, Pazar içerisinde, büyük bir Pazar payına sahip olması, zaman alan bir durumdur. Satış miktarı artsa bile, gereken talebi karşılayabilmesi için, firmanın da zamana ihtiyacı vardır. Bunlarında dışında, firmaların büyük bir Pazar payına sahip olmaları, Pazar içerisinde, pek çok sektörde faaliyet göstermesini gerekli kılmaktadır. Bir firmanın tek bir ürünle, bütün bir pazara hakim olması, günümüzde ekonomik sistemlerin yapısı bağlamında düşünülecek olursa, mümkün değildir. Çünkü günümüzde ekonomik sistemler, birbirinden farklı veya aynı faaliyet alanlarında üretim yapan, binlerce firmanın bulunduğu bir durumda gelmiştir. Üstelik her firma, birden fazla sektörde çalışmaktadır. Bir firmanın, pazarda büyük bir paya sahip olması, bununla da ilgili bir durumdur. Birden fazla sektöre yönelik üretim yapmakta ve üretim yaptığı her sektörde rakipleri bulunmaktadır. Her sektöre ürettiği ürün ve hizmet reklamlarının, aynı derecede başarılı olması, ürünlerin satış miktarının her sektörde yüksek olması, günümüz koşullarında zor görünmektedir. Kaldı ki, bu kadar çok firma ve onların bu kadar çok ürün ve hizmet üretmesi, hepsinin reklamlarının yapılıyor olması, reklam sektörünün bile yaratıcılık alanlarını zorlamaya başlamıştır. Her ne kadar günümüz toplumlarının yapısı, tüketime dayalı olarak gelişiyor olsa bile, bu tüketimler gene de bir firmayı taban noktadan alıp en üst sıraya taşıyamaz. Çünkü firmaların, pazarda yukarı doğru tırmanma olayı zaman gerektiren, farklı alanlarda farklı üretimler yapmasını gerektiren uzun bir süreçtir. Reklam, firmaların, bu tırmanma olayını destekleyen, hızlı ve güvenilir adımlarla, hem kendi faaliyet alanlarının artmasını hem de pazarda ki payının artmasını sağlayan itici güç olmaktadır. Bir reklam bütün dünya tarafından konuşulsa bile, firmanın ürünlerini bütün dünya aynı anda satın almayacaktır. Gene zamanla alımlar yapılacaktır, zamanla firma büyümeye başlayacak ve zamanla departmanlarını, çalıştığı sektörleri arttıracaktır.

Arşiv

Etiketler