Rekabet ortamında, benzer ürün ve hizmetlerin artmasıyla firmalar, tüketicilerin marka bağımlılığı altında o ürün ve hizmetlere sadık kalmalarını beklemektedir. Bu noktada ürün ve hizmetlerin diğerlerinden ayrılması, diğerlerinden farklı hale getirilmesi gerekmektedir. Gerekli imajı oluşturmak için, sağlam bir altyapı ve iyi konumlandırılmış bir hedef kitleye ihtiyaç vardır. Sözcükler, görüntüler reklam metni ile birlikte belirlenmektedir. Bunlar, hedef kitleye verilecek mesajın, yazılı ve sözlü öğeleridir. Aslında her ne kadar biz burada reklam metni desek te, söylediğimizin metinden ve sözcüklerden oluştuğu düşünülse de, reklam metni; alt başlıklar, resim altları, sloganlar, resimler, markalar, semboller, logolar ve diğer görsel görüntüleriyle reklamın kullanılacağı mecraya göre de, sesler ve müziklerin oluşturduğu bir bütündür. Yani bütünlüklü olarak ortaya çıkan reklam tasarımının hepsi, reklam metnidir. Reklam metni, okuyan kişinin, izleyicisinin ilgisini çekmeli, haber vermeli, inandırıcı ve anlaşılır olmalıdır. Reklam metni hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar şöyledir. A) Metin anlaşılır olmalıdır; yalın anlatım, tek anlama gelen ifade kullanılmalıdır. Başka anlamlara da gelmemelidir. B) Ortak konuşulan dil kullanılmalıdır, yani hem firmaların hem de tüketicilerin kullandığı sözcüklerden oluşmalıdır. Direkt tüketicinin kendisine ifade eder gibi kullanılmalıdır. C) Akıcı bir üslup kullanılmalıdır. Her düzeydeki insanın algılarına hitap edebilmelidir. D) Daha önce uygulanmamış, denenmemiş, olası anlatımları kullanması, farklılık yaratmak önemlidir. Reklam metni, başlık-alt başlık-ara metin- isim ve adres bilgileri- sloganlar- logo v.b. bölümlerinden oluşmaktadır. Başlık kısmı; mesajın özünü aktaran bölümdür. Burada metin, dikkat çekici olup, diğer reklam metinlerini okutmalıdır. Reklam metinlerinde kullanılan başlık çeşitleri vardır. Her bir başlık, başka bir ifade kullanır ve her birinin ayrı bir önemi vardır. Örneğin; duyuran, ilan eden başlık; yeşilin en güzel tonu – soru başlığı; bunu da alır mısınız? Emir başlığı; yağınızı… ‘dan dan alın – özdeşim kuran başlık; annenizin margarini. Slogan başlığı; Nestle en sağlıklı çikolata – metin başlığı; evinizi villaya çeviren, sizi mutlu kılan mobilya. Karşıt başlık; yazın sıcağında, evinizde serin serin oturabileceksiniz gibi başlıklar kullanılmaktadır. Reklam metinlerinin bir de alt başlıkları vardır. Bunların özellikleri, metne hareket verip, gözün yoğunlaşmasını sağlamak, değişik bir harf tasarımıyla fark yaratmak, ürün ve hizmetin satıldığı noktaları belirgin hale getirmek şeklinde olmaktadır. Reklam metinlerinin bir de ara başlıkları bulunmakta ve bunların da kendilerine özgü özellikleri bulunmaktadır. Bir kere bunlar ana fikri içermektedirler. Duygusal içerikli veya satış amaçlı olarak hazırlanan reklam metinleri; sevgi, dostluk, koruyucu, merak v.s. duyguları işlemektedir.

Arşiv

Etiketler