Normalde reklam metin yazarları, bir düşünceyi, bir hissi, bir yaklaşımı, insanların fark edebilecekleri şekillere dönüştürerek ve bu dönüştürme işini; sözcükler, ifade biçimleri, duygular, mimikler, hal ve hareket, araç gereç, yer, kişi, görüntü, imaj, ses, müzik v.s.'lerin kullanımıyla harmanlayarak, veriş biçimini belirleyen veya yaratıcı bir şekilde bulan kişilerdir. Onlar, reklamın temel direğini oluştururlar. Reklamın ana fikrini bulan ve bunu tüketicilere etkili bir şekilde sunulmasını sağlayan kişilerdir. İyi bir slogan, firmanın veya ürünün özelliklerini anlatabilecek yaratıcı bir tema, işleyiş, yöntem belirleyen ve bulduğu bu yöntemlerin, etkili olarak sunulmasından sorumludurlar. Reklam metin yazarları, bir reklam kampanyasının ne olduğunu ve nasıl hazırlanarak sonuca ulaştığını bilirler. Normal metin yazarları değildirler, normal metin yazarları, düz metinlerini, bilgi metinlerini, olayı normal cümlelerle ifade edebilenlerdir. Fakat reklam metin yazarları, sıra dışı metin yazarlarıdır. Onlar etkileyebilecek hitapların, iletimlerin ustalarıdır. Beyinleri, farklılıkları, çarpıcılıkları, insanların etkilenebilecekleri muhtemel söylemleri tespit etme ve sunma noktasında, maksimum yaratıcılıkla çalışmaktadır. Gelenek ve görenekleri bilir, insan psikolojisinin yönelimlerini anlarlar. Hayal güçlerinin sınırları geniştir.

Reklam metin yazarlarının belirli bir altyapısının olması gerekmektedir. Günümüzde yüksek öğrenim kurumları, hangi bölümü bitirirseniz bitirin, toplum bilimlerini, sosyal bilimlerinin eğitimlerini vermektedirler. Elbette ki reklam metin yazarının, reklamcılık bölümlerinin veya pazarlama iletişimi bölümlerinden birinden mezun olması, tercih nedenleri arasında ve daha makbuldür. Reklam metinlerinin, uzun bir süreçten sonra yazılabilmesi anlamında bunlar gereklidir. Yani bir reklam metnini yazan kişinin, içinde bulunduğu toplumu tanıması gerekmektedir. Yani onun geleneklerini, göreneklerini, psikolojik yönelimlerini ve bu anlamda olası yönelimlerini, sosyo-ekonomik yapısını bilmesi gerekmektedir. Bunun dışında, reklam metnini yazacağı firmanın, pazardaki durumunu ve bu anlamda daha önceki reklam çalışmalarını, yaptığı reklamların tüketiciler üzerinde yarattığı etkileri, o reklamların firmayı getirdiği noktaları, firmanın vizyonunu, misyonunu tam olarak bilmesi ve hayal gücünü, bunların bütün verilerini hesaplayarak kullanması gerekmektedir.

Çünkü bir reklam metin yazarı da, aslında pazarlamacıdır. Aynı mantıkla hareket etmektedir. Bir pazarlama uzmanıdır. Bir ürünü, firmayı, bir rekabet ortamını ona göre düşünür, ona göre planlarlar. Yani aslında onların hayal güçleri ve yaratıcılıkları bu anlamda güçlüdür. Pazarlamacı gibi düşünürler. Fakat pazarlamanın farklı bir alanında çalışmakta, farklı bir işleve sahiptirler. Basın için yaratıcı fikrin tasarlanması, hazırlanma süreci, reklam sloganlarını, televizyon reklamlarının hazırlanma aşamaları, radyo reklamlarının hazırlanması, baskılı reklamlarının tüm alanları için, reklam metnini yazabilecek bilgiyle birlikte yaratıcılığa sahiptirler. Reklam metinleri, kurumsallık olayının ifadesi olarak kendini göstermektedir. Görseller ve metinler bütünlük sağladıklarında, izlenen yol doğru olarak değerlendirilir. Bağımsız reklam metin yazarları, işi ya bir reklam ajansından veya direkt olarak reklam veren firmadan almaktadırlar. Alınan reklam metninin yazım işi, süre giden bir reklam kampanyasının tasarım aşamasına geldiği noktada, devreye girmektedirler. Alınan işin niteliği bu anlamda, onlar için çok önemli değildir. Bu bir televizyon reklam metni olabilir, sinema reklam metni, radyo reklam metni, billboard reklam metni v.s. olabilir.

Çünkü bir reklam metni sadece, televizyonlarda veya sinemalarda, radyolarda, karşılıklı diyalogların, seslerin, müziklerin, görüntülerin kullanılarak oluşturulması olmamaktadır. Reklam metin yazarları, sadece bir görüntüyü tespit edip sunarak veya bunun hazırlanmasını sağlayarak, reklam metnini yazmış olmaktadırlar. Reklam metinleri, her şekilde kendini ifade edebilir ve mesaj iletirler. Hiçbir yazının bulunmadığı tek bir fotoğraf, tek bir resim, çizim, mesaj iletebilmektedirler. Bunlar oldukça farklı biçimlerle kullanılabilir. Örneğin, tek bir ses ve görüntü, tek bir görüntü ve ses, müzik ve bir görüntü, bir yüz ifadesi, görüntü ve müziğin tınıları, sadece yazılı ifadelerle, müzik ve yazılı ifadeler, tek bir kişinin konuşması, karşılıklı diyaloglar v.s gibi örnekler çoğaltılarak sürdürülebilir. Bunların hepsi reklam metin yazarlarının, reklam metinleridir. Görüntüyü bulması, onun, metni yazmasıdır. Yazılı ifadeleri bulması ve nasıl kullanılması gerektiğini söylemesi, onun reklam metnini yazması olarak değerlendirilmektedir.

Kimi reklam metin yazarı, hayal gücünü kullanmadan, sadece reklam veren firmanın isteklerini veya reklam ajansının isteklerini yerine getirmektedir. Yani ürünün özelliklerini, firmanın vizyonu ve misyonunu hesaba katarak, olabilecek normal ifadelerle reklam metinlerini yazmaktadırlar. Bu tip yazarlardan çıkan reklam metinleri, normal olarak izlenmekte ve dikkat çekmemektedir. Hâlbuki reklam metin yazarlarının, çarpıcı fikri kendilerinin bulması ve uygulama yani gösterme biçimini de, aynı şekilde yaratıcı fikirlerle oluşturması gerekmektedir. Firmanın veya reklam ajansının istekleri veya bunu kullanmak istiyoruz demeleri, reklam veren firmanın, “şunu şu şekilde kullanmak istiyoruz” bunların metinlerini yazın demeleri, reklam metin yazarının işini yaptığı anlamına gelmemektedir. Ama onların isteklerini hesaba katarak, yeni ve çarpıcı bir fikri ve onun gösterilme veya ifadeye dönüştürme biçimini bulduğunda, reklam metnini yazmış kabul edilmektedir.

Ülkemizde de diğer ülkelerde olduğu gibi, reklam sektörü hızla gelişmekte ve alanlar büyümektedir. Reklamcılık sektörünün gerektirdiği farklılık, yaratıcılık, yenilik arayışları ve bu arayışların sonucunda yapılan yaratıcı reklam çalışmalarının yarattığı heyecan, herkesin dikkatini çekmektedir. Bu noktada birçok kişi reklamcılık sektöründe çalışmak istemektedir. Reklamcılık sektörünün en gözde mesleklerden biri olan reklam metin yazarlığı da, en çok istenenler arasında bulunmaktadır. Fakat ne yazık ki, günümüzde bu işi yapabilirim diyen birçok kişi de, bu alanın gereksinimlerinin farkında değildir. Bu alanda çalışabilmek için, tek bir alanın olması yetmemektedir. Kişinin bir konuda, birkaç yaratıcı fikir bulması, bu sektörde reklam metin yazarı olarak çalışabileceği anlamına gelmemektedir. Bu kişinin yaratıcılığının sürekli, her reklam metninde olması gerekmekle beraber, neyi nerede, nasıl kullanabileceğini de bilmesi gerekmektedir. Yukarıda da bahsedildiği gibi, reklam metin yazarları aslında bir pazarlamacıdır, onlar gibi düşünür, onlar gibi algılar. Bunların üzerine bu alanda, bir de yaratıcı, geniş bir hayal gücüne sahipse bu işi yapabilmektedir. Kesinlikle geniş bir altyapısının olmasını gerekli kılmaktadır. Çünkü yaratıcı bir fikir bulmuştur, ama bulduğu fikir sinema reklamının üzerinden kalkabileceği bir şey değildir. Uygulanamazdır. Bu yüzden sinema sektör bilgisine sahip olması gerekmektedir. Bir billboard reklam metnine ihtiyaç duyulmuştur. Bulunan ve aslında çok iyi olan fikir, bu alanda işlenemez şekildedir. Bu yüzden, bu alanlarla ilgili bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Reklam metin yazarları, reklam sektörünün yaratıcılık alanında faaliyet gösteren en önemli itici güçleridir.  

Arşiv

Etiketler