Reklam kampanyaları, reklam mesajlarının etkili olabilmeleri ve tüketicileri yönlendirebilmeleri amacıyla, pek çok unsuru içine eklemektedir. Kimi mizahı, kimi erotizmi, kimisi de sevilen oyunlardan birini kullanarak v.b. vermek istedikleri mesajları oluşturmakta ve iletmektedirler. Aynı, bir reklam kampanyasının birbirinden farklı stratejik planlama biçimlerinin olması gibi, reklam mesajının da stratejileri bulunmaktadır. Bunlardan biri erken hareket etme stratejisidir. Bu strateji özellikle rekabet ortamına uygun olarak tasarlanan reklamlara özgü bir yoldur. Firma ve reklam ajansı, rakiplerinden önce, ürün ve hizmetlerle ilgili yönlendirmeleri yapmaya başlamaktadır. Bir firmanın diğerinden önce, tüketicilere seslenmek için tasarım yapması ve reklam mesajları oluşturması, onu bir adım öteye taşıyabilmektedir. Bu durumda rakip firmalar, hem daha zor reklam mesajlarını bulmakta hem de ilk etkiyi diğer firma yaptığı için, daha zor tüketicileri etki altına alabilmektedir.

Reklam mesajlarının ikinci stratejisi de, reklamı yapılan ürün ve hizmetlerin ayırt edici özelliklerinin vurgulanmasıdır. Ayırt edici reklam mesajlarının oluşturulabilmesi için, ürün ve hizmet özelliklerinin bazılarının diğer firmanınkilerde olmaması gerekmekte ve bu özelliklerin, tüketiciler için cazip olması gerekmektedir. Bununla birlikte, her iki firmanın ürün ve hizmetlerinde aynı veya benzer özellikler bulunabilmektedir. Burada da firma, kendi ürün ve hizmet özelliğinin diğer firmanın ürün özelliğinden üstün yanlarını vurgulayabilmektedir. Tabi burada şu sorun gündeme gelmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda yapılan reklam kampanyaları, bazen diğer firmayı karalar niteliğinde reklam mesajlarını oluşturabilmektedir. Bu haksız rekabet konusuna girmekte ve yapılması doğru olmayan bir reklam biçimidir.

Bir diğer reklam mesajı stratejisinde, farklılıklar ve psikoloji önemli olmaktadır. Bu tip bir reklam mesajı, kurumun imajını kullanarak seslenmektedir. Kurumun imajını kullanarak, ürün veya hizmete yeni bir kimlik kazandırmak ister. Bu tip reklam mesajlarında kurum, tüketicilerin zihninde, ürün ve hizmetten daha saygın, daha kabul görmüş olmaktadır. Burada, reklam mesajları, tüketicilerin belleğinde olan kurum imajının bu avantajlarını ürün ve hizmete aktarmalarını sağlamaya çalışmaktadır.

Reklam mesajlarının oluşturulmasında izlenebilecek bir diğer strateji de konumlandırma stratejisidir. Burada, firma diğer firmaların hepsinin nezdinde, kendini öne çıkarmaya çalışmaktadır. Firma, kendi bünyesinde olan imkânları, hizmetleri, uzmanlaşmış kadroları, gelişmiş tesisleri, ileri teknolojiyi tüketicilere yansıtarak, Pazar payını, diğer firmalara oranla yukarı çekmeye çalışmak ister. İşte reklam mesajlarının stratejileri, bu ve buna benzer şekillerde oluşturulmaktadır. Reklam mesajlarının en zor amaçlarından biri, tüketicilerde istek uyandırmadır. Genellikle bir tane reklam tasarımı, bu işi başaramamaktadır. Tüketicilerde isteğin oluşturulabilmesi için, reklam mesajını ne kadar etkili tasarlarlarsa tasarlasınlar, yeterli olmamaktadır. Bu yüzden firmalar, birbirine bağlı reklam mesajlarını, belirli aralıklarla, reklam kampanyaları şeklinde, birinci bölüm, ikincisi ve devamı şeklinde planlamaktadırlar.

Arşiv

Etiketler