Logo tasarımı, bir firmanın kurumsal kimliğini en önce, ifade eden oldukça önemli bir noktada yer almaktadır. Firmanın yüzü anlamına gelmektedir ve reklam etkinliği açısından çok önemlidir. İnsanların isimleri gibidir, firmanın diğerlerinden ayrılmasını sağlayan, müşterileriyle bağ kurmasını sağlayan bir çalışmadır. Logo; bir firmanın misyonu ve vizyonunu bir resimle, bir harfle, bir işaretle, bir simgeyle en kısa yoldan anlatımıdır. Bu noktada logo sade ve anlaşılır olmalıdır. Göze hoş görünmeli ve dikkat çekmelidir. Her çeşit baskı ve gösterim şekillerinde sorunsuz kullanıma uygun olmalıdır. Karmaşık ve ağır çalışma gerektirmemelidir. Özgün yani benzersiz olmalıdır ve başka firmaların logolarını çağrıştırmamalıdır. Logo tasarımlarında kullanılan yöntemler aşağıdaki gibidir. San Serif Sitili; basit, keskin hatlı, güçlü bir imaj veren, düzenli bir bütünlük içerisinde tasarlanmaktadır. Görüntü itibariyle bu tip logo tasarımları, yeni tasarımcıları yansıtmaktadır. Tek Karakterli Logolar: tek bir harf, tek bir resim, tek bir şekil veya ibareden oluşan logo çeşitleri olmaktadır. Çok Karakterli Logolar: birden fazla harf, birden fazla işaret veya ibareden oluşanlardır. Kombinasyon Logoları: etkileşimli olanlardır. Harfler veya işaretler birbiriyle iç içe kullanılmıştır. Burada kullanılanların uçları, kenarları v.b. yerleri birleşik kullanılmıştır. Gölgeler kullanılmış, deforme edilmiş ibareleri de içerebilmektedirler. Bu tip logolar oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bilinenin dışında tasarım içeren logolar; geleneksel logo tasarımlarının dışında bir yaratıcılıkla hazırlananlardır. Harflerin kullanımı, işaretlerin biçimleri farklılık yaratabilmektedir. Yeni Tipografik Formlar: bilgisayar destekli grafik tasarım programları vasıtasıyla, harfleri, işaretleri, imajları bükerek, bozarak, deforme ederek v.s. gibi biçimlerde oluşturulanlardır. Kaligrafik Logolar ise; süslü el çizimleri, yazıları klasik kaligrafi yöntemiyle yapılanlardır. Karmaşık Logolar: sözcükler, semboller, resimlerin bir arada kullanıldığı logolar olmaktadır. Karmaşık oldukları için tercih edilme oranları çok düşük olmaktadır. Numara Logolar: rakamlar ve harflerden oluşmaktadırlar. Katmanlı, Gölgeli Logolar: sıra dışı tasarım katmanlarından oluşanlardır. Farklı formlarda, tercih ve yaratıcılığa bağlı olarak, yapılan tasarımlardır. Kırılgan Logolar: harflerin, işaretlerin, imajların deformasyonu ile oluşturulanlardır. Logo, bir firmanın doğumundan, pazarda kaldığı süre boyunca kullandığı tek tasarımdır. Senelerce kullanabilmektedir. insanlar, logo ile ürün veya hizmetin hangi firmaya ait olduğunu anlayabilmektedir. Firmalar markalaşma yolunda reklam faaliyetlerinde logoyu etkin bir şekilde kullanmaktadır, bu yüzden logoların bir his, bir duygu, bir düşünce veya bir fikir verebilmesi gerekmektedir. Bunun dışında da tasarımı hoş, akılda kalıcı, basit, anlaşılır olmak durumundadır. logoların kullanıldıkları reklam mecralarında her tasarımın içinde bir duruşa sahip olmalı ve kendini göstermelidir. Günümüzde kullanılan firma logolarının büyük çoğunluğu, firmanın faaliyet gösterdiği sektörü anlatır şekilde tasarlanmaktadır. Ama yukarıda da bahsettiğimiz gibi illa ki sektörünü ifade etmek zorunda değildir. Fakat bir ifadesi olmalıdır.

Arşiv

Etiketler