Reklam kurulu, reklam denetleme kuruluşlarının oluşturduğu, Reklam Uygulama Esaslarına uygun reklamların, yapılmasını sağlamak amacını taşımaktadır. Reklam kurulu bunu yapabilmek için çeşitli denetimleri, yaptırım biçimlerini kullanmaktadır. Türkiye’de bu anlamda, bir sivil toplum kuruluşu olarak varlığını sürdüren, Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK) bulunmaktadır. Bu kuruluş yapılan reklam tasarımlarını ve verdikleri mesajları denetleyerek, Reklam Uygulama Esaslarına ayıkırı olup olmadığını incelemektedir. Aykırı olduğuna karar verdiği veya reklam mesajlarında halka zarar veren veya rakip firmalara karşı, rekabette dürüstlük ilkesine aykırı mesajlar veren v.b. konularında reklamın düzeltilmesini veya reklamın durdurulmasını sağlamak için çalışmalar yapmaktadır.

Reklam Özdenetim Kurulunun misyonu; reklam veren-reklam ajansı-mecra gibi üç alanın, tüketiciye karşı toplumsal sorumluluk taşıyarak, reklam yapmasını sağlamak, tüketiciyi koruma kavramına sahip çıkarak, hem topluma hem de yukarıdaki üç yapıya daha faydalı olabileceğini anlatmaya çalışmaktadır. Günümüzde pazarlama iletişiminin evrensel hale gelmesi nedeniyle, reklam uygulamanın da, evrensel kurallara uyumlu olarak yapılmasını sağlamaya çalışmakta ve bunun sürekliliğini sağlamaktadır. Bir diğer amaçlarından biri de bu kurallara aykırı olan reklam tasarımlarının, kamu denetimine ihtiyaç duyulmadan reklam veren veya reklam ajansı, mecranın kendi kararlarıyla durdurmasını veya düzeltilmesini sağlamaya çalışmaktadır.

RÖK, reklamların yasal, ahlaki, doğru ve dürüst olmasını sağlama anlamında sürekli bir çaba sarf etme yolunda, ilerlemeyi amaç edinmiştir. Bu kuruluş, bu anlamda tek başına çalışmamaktadır. Bunun yanı sıra reklam verenler derneği, reklamcılar derneği ve reklam sektörünün ajanslarıyla beraber bu alanı yönetmeye ve çözümler bulmaya çalışmaktadır. Tüzel kişiliği olmayan bu yapıların yanı sıra tüzel kişiliği olan, Radyo Televizyon Üst Kurulu da bu konuda faaliyet göstermektedir. Kamu alanında faaliyet gösteren RTÜK’ün yaptırım gücü bulunmaktadır. Yani hatalı bulduğu reklamı durdurma, para cezası verme v.b. gibi düzeltilmesini sağlamak adına, yaptırım araçları bulunmakta ve bunları gerektiğinde kullanabilmektedir.

Türkiye’de bunların dışında, reklam uygulamalarını denetleyen farklı yapılarda bulunmaktadır. Örneğin, Sanayi Bakanlığının bünyesinde de reklamı denetleyen birim bulunmaktadır. Reklam Kurulu. Bu da kendi alanına hitap eden reklamların, kendi alanlarına hitap eden kısımlarını incelemekte ve yaptırım uygulamaktadır. Yani ticari anlamda, reklamları inceleme ve bu anlamda tüketicileri korumaya ilişkin çalışmalar yapmaktadır. Genellikle ürünün taşıdığı özelliklerin, reklamda belirtilen özelliklerle uyuşup uyuşmadığına karar verebilmek için incelemeler yapmakta ve tespit etmektedir. Reklam Kurulunun da yaptırım gücü bulunmakta ve gerektiğinde bu yaptırım araçlarını kullanmaktadır.