Reklam kupürleri, baskılı reklamlarla ilgili bir süreç olmaktadır. Gazetelerde veya dergilerde yayınlanmış veya yayınlanmakta olan, reklam tasarımlarının kesilerek biriktirilmesi anlamında kullanılan bir terim olmaktadır. Reklam kupürleriyle ilgili yapılan bu çalışma, hem çok uzun soluklu hem de yoğun bir planlamayla yapılabilmektedir. Yani kişiler veya kurumlar istedikleri reklam tasarımlarını, her yayınlandıklarında, yıllarca kesip biriktirerek toplayabilir. Koleksiyon çalışmaları gibi veya reklam tasarım kupürlerinin toplanması adına, zamanı planlayarak, geçmişte yayınlanan tüm gazete veya dergileri bularak, ilgili reklam tasarımlarını toplama yoluna gidilebilir. Böyle bir faaliyet pek çok anlamda kullanılabilmekte ve oldukça yararlı olmaktadır.

Örneğin; toplum analizlerinde kullanılabilmektedir. Bir firmanın kurulduğu tarihten bugüne kadar yaptığı, reklam çalışmalarının anlaşılabilmesi için yapılabilmektedir. Firmanın, geçmiş zamanlarda, hedef kitlelerine hangi mesajları ilettiği, hedef kitlelerin bilincinde, firmanın hangi özelliklerin yer ettiği, hangi hizmetlerini, hangi ürünlerini ve bunların hangi özelliklerinin tanıtıldığı öğrenilebilmektedir. Bu çalışmadan çıkan sonuçlar, firmanın serbest ekonomik pazarda, hedef kitlesine ilettiği vizyonu ve misyonunu açığa çıkarmaktadır. Bu sonuç ise, yeniden hazırlamak istediği reklam kampanyasının neleri içermesi gerektiği konusunda bilgi vermektedir. Aynı firmanın, geçmiş zamanlar boyunca, reklam yatırım miktarını, piyasada benzer ürün ve hizmet gösteren firmalarla, arasında ki istatistiksel reklam payını çıkarabilmekte ve kendine yeni yol çizebilmektedir.

Reklam kupürlerinin ikinci bir yararı da; reklamın bugüne kadar çizdiği gelişimi göstermesi bağlamında, hem görsel hem de istatistiksel bilgileri verebilmeleridir. Geçmiş zamanlarda reklam tasarımlarının nasıl yapıldığı, hedef kitlenin nasıl anlaşıldığı, verilen reklam mesajlarının neleri içerdiği, toplumun etkilenmeleri, değişim çizgisi, gelişim çizgisi, hedef kitlenin beklentileri, özlemleri v.s. konularında bütünlüklü bilgi verebilmektedirler. Bunların yanı sıra, reklam hataları, yanlış reklam mesaj örnekleri, ürün kullanımı ve etkileri konularında da bilgi vermektedir.

Kısaca reklam kupürleri, hemen her anlamda, reklam sektörüne hizmet edebilir noktada durmaktadır. Reklam sektörünün tarihsel gelişimini, tüm detaylarıyla ortaya çıkarabilir ve yeni mecraların tespit edilmesinde oldukça faydalı olabilen bir çalışma ortaya çıkabilir. Aslında reklam kupürleri, sadece reklam sektörüne değil, buna yakın mecralarda faaliyet gösteren diğer alanlara da hizmet edebilir niteliktedir. Örneğin reklam fotoğrafçılığının gelişimi, reklam metin yazarlığının gelişimi, sloganların gelişimi, spotların gelişimi, teknolojinin gelişimi v.b.konularla ilgili kullanılabilir bilgiler vermektedir.