1 Ocak 2015'ten itibaren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başlayacak olan Reklam Konseyi, Türkiye'de reklam sektörünün denetlenmesi ve düzenlenmesine hizmet etmenin yanı sıra, sektördeki yeni gelişmelerin takip edilerek Türk reklamcılığının uluslararası arenada saygın bir yere sahip olmasına yönelik faaliyetlerde bulunma amacını taşıyor.

Reklam Konseyi Yönetmeliği'ne göre, Reklam Konseyi'nde Bakanlıklar'dan ve devlete bağlı diğer kurumlardan toplam 24 üye, Konsey'e bağlı olarak çalışmalar yürütecek Reklam Kurulu'nda ise üniversiteler, sendikalar, dernekler ve birliklerden seçilen toplam 26 üye çalışacak. Yılda en az bir kez Gümrük ve Ticaret Bakanı'nın başkanlığında toplanması kararlaştırılan Konsey'in görevlerinin arasında reklam sektörünün denetlenmesi, düzenlenmesi ve geliştirilmesi dışında, reklamcılıkla ilgili uluslararası yargı kararlarının incelenmesi, gerekirse ülkemize uyarlanması ve kamuyounda reklam sektörünün işlev ve önemine ilişkin farkındalığın artırılması da yer alıyor.  

 

Arşiv

Etiketler