Pazarlama iletişiminin bir öğesi olan reklamın, günümüzde geldiği nokta, inanılmaz derecede gelişmiş ve bir o kadar çeşitlenmiştir. Hemen her yerde, insanların karşısında çıkmakta ve en ileri teknolojileri kullanmaktadır. Reklam tanıtım amaçlıdır. Yani firmaların ürettikleri ürün ve hizmet özelliklerinin, satış amaçlı, geniş halk kitlelerine tanıtılmasını kapsamaktadır. Fakat bu tanıtımlar, sadece kuru bilgilerden oluşmamaktadır. Artık reklam simgesel reklamı da, rahatlıkla anlaşılır bir şekilde kullanmaktadır. Bu noktada kullandığı alanlar ve yollar çeşitlilik göstermekle beraber, bazı yolların kullanımı teknolojiyi yakından ilgilendirmektedir. Bu kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren reklam uzmanları, araştırmacılar, hem kendi yaşam deneyimlerini hem de bilimsel reklam metotlarını anlatabilmek için, yayın yapmaya başlamışlardır. Reklam ile ilgili bilgileri içeren kitaplar hazırlamayıp piyasaya sunmuşlardır.

Bu noktada reklamın her alanıyla ilgili kitaplar, piyasada boy göstermeye başlamıştır. Hedef kitle ve özellikleri, hedef kitleyi analiz etmede kullanılan yöntemler, televizyon reklam tasarımının nasıl yapılması gerektiği, gazete reklam tasarımı, açık hava araçlarında kullanılan reklam tasarımı, internet reklam tasarımları, halkla ilişkiler, pazarlama yöntem ve teknikleri, ürün tanıtım biçimi, ürünün beklentilere cevap vermesi v.s. bu ve buna benzer birçok konuda kitap yazılmış ve yayınlanmıştır. Bunlara yönelik yazılan ve yayınlanan, hali hazırda piyasa bulunan birkaç kitap ismini, örnek olması bağlamında verirsek;

Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle, marka yönetimi, medya planlama-yaratımcı düşünce, internet çağında kurumsal iletişim, reklamcılık, yönetim ve reklam iletişimi, reklam yazarlığı, nasıl satış v.s. gibi onlarca kitap bulunmaktadır. Reklamcılığa yeni başlayan veya piyasada zaten bu alanda faaliyet gösteren kişilerin, konularında uzmanlaşmalarını sağlayan çalışmalardır bunlar. Bazı reklam tasarımları direkt olarak teknolojinin kullanılmasıyla ilgilidir. Bazı kullanımlar ise, o alanda bir eğitimi veya deneyimi gerektirmektedir. Örneğin, reklam banner’ı yapabilmek için, ilgili programı kullanabilmek gerekmektedir. Reklam tasarımcılığı yapan, grafik tasarımcılarının, web tasarımcılarının, kesinlikle belli bir eğitimden geçmiş olmaları gerekmektedir. İlgili programları, istenilen tasarımları oluşturabilmek için kullanabiliyor olmaları gerekmektedir.

Bunun dışında, halkla ilişkiler alanında çalışan birinin, bu alanı çok iyi tanıması, kullanılan teknik ve yöntemlere hakim olması gerekmektedir. Ya da yaratıcılık özelliklerinin neler olduğu konusunda veya hedef kitle araştırmalarında çalışanların, bu alanı tanımaları gerekmektedir. İşte bu anlamda piyasada reklam ile ilgili her türlü yayını bulmak mümkün hale gelmiştir.