Reklam kelimesi, Fransızcadan alınan bir sözcüktür. Fransızca dilinde, toplumun gözünde olmaya çalışma anlamında kullanılan "réclame" kelimesi, Türkçeye reklam olarak yansımıştır. Türk Dil Kurumunun verdiği sözlük anlamında reklam; bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek, sürümünü sağlamak amacıyla kullanılan her türlü yöntem, yol olmaktadır. Reklam kelimesi, pazarlama iletişiminin öğelerinden biri olarak kullanılmaktadır. Pazarlama iletişimi kavramı ise; gittikçe artan bir hızda ilerleyen, iletişim olanakları içerisinde, tüketiciye en etkin biçimde, doğru kanallardan ulaşabilmek zorlaşmaktadır. İletişimin maliyetleri artmakta, buna karşın hedef kitlenin buna koşut olarak artan, iletişim talepleri değişiklik göstermektedir. Firmalar bu noktada iletişim konusunda arayışlarını yoğunlaştırmıştır.

Buna paralel olarak, Satış amaçlı, Sürekli değişen ve yeni gelişmeleri içinde alan, iletişim biçimlerinin geneli, pazarlama iletişimi kavramı, altında toplanmıştır. Pazarlama iletişimi, bir firmanın kurulduğu ilk günden, ürün ve hizmet üretmeye başlayan kadar, ayrıca ürün ve hizmetlerini pazara sunması esnasında, hedef kitleye ulaşmak için kullandığı, tüm iletişim biçimlerini veya yollarını kapsar. Bir başka tanımlama biçimi de; tüketicilerin tutum, davranışlarını belirlenen yöne kaydırmak, amaçlanan tutum ve davranışları göstermesini sağlamayı hedefleyen iletişim biçimleridir.

Eskiden pazarlama iletişimi denildiğinde, halka ilişkiler, reklam, promosyonel çalışmalar, kişisel satışlar anlaşılmaktaydı. Fakat bugün geldiğimiz noktada, firmanın ilk çıkışından ürün ve hizmetlerinin özelliklerine, ambalajına, üretim biçimine, üretimde kullandığı tekniklere kadar uzanan geniş bir kavram halinde kullanılmaktadır. Gelinen noktada, pazarlama iletişimi denilince, fiyat, ürün, dağıtım, tutundurma anlamında kullanılmaktadır. Pazarlama iletişiminin kapsamına giren ana kavramlar şöyledir :

Ürünün ambalajı, tasarım şekli, rengi-marka-reklam-halkla ilişkiler-satış personeli veya kişisel satışlar-satış geliştirme-satış noktalarının yeri ve niteliği- müşteri hizmetleri-satış sonrası hizmetler-doğrudan pazarlama-pazarlama araştırmaları-yeni ürün geliştirme olmaktadır.

Görüldüğü gibi reklam pazarlama iletişiminin bir öğesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanılan anlamı ise; firmaların ürettikleri ürün ve hizmetlerin özellikleri ile ilgili bilgileri, hedef kitleye tanıtma amaçlı kullanılan yollardır. Bunlar; reklam filmleri, reklam cıngılları veya gazete dergilere verilen reklamlar, açık hava reklam araçlarında kullanılan reklamlar, birebir yapılan reklamlar v.s. bu alanda kullanılan tüm tanıtım biçimleri veya her tanıtım biçimi reklam olmaktadır.