Reklam, bir firmanın ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgi ve özelliklerin tüketicilere aktarılmasıdır. Pazarlama iletişiminin bir öğesi olan reklam, tanıtım yaparak tüketicilerin ilgisini, reklam veren firmanın ürün ve hizmetlerine çekerek, firmanın satış miktarını arttırmasını sağlamaktadır. Bunun dışında, rekabet ortamında, rakip firmalarla rekabet etmesini sağlamakta, firmanın büyümesini, ürün ve hizmetlerini çeşitlendirmesini sağlamaktadır. Markalaşma yolunda ilerlemesini kolaylaştırmaktadır. Reklam kampanyası ise, reklam veren firmanın, herhangi bir ürün veya hizmetini veya kendisini, sistematik plan ve yönetim içinde, tüketiciyi özendirerek, ilgi çekerek, onun, belirlenmiş davranışları göstermelerini sağlamak amacıyla yapılan, geniş çaplı ve yoğun tanıtımlardır. Reklam kampanyaları, reklam ajansları tarafından tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu tip kampanyaları, reklam konusunda uzmanlaşmış kişilerin varlığına ihtiyaç duymaktadır. Çünkü dikkat çekmek, özendirmek, farklılık yaratarak insanların zihinlerinde yer edinmek, yaratımcı bir zekayı gerektiren durumlardır. Reklam ajanslarında; yaratımcı direktör, reklam metin yazarı, tasarımcılar, art direktör, halka ilişkiler birimleri, müşteri temsilcileri v.s. çalışmaktadır. Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi reklam kampanyaları, çeşitli süreçleri kapsamaktadır. Bunlar sırasıyla aşağıdaki gibidir; Reklam veren firma, kendisi, ürün ve hizmetleriyle ilgili, reklam ajansına ayrıntılı bir sunum vermektedir. Bu sunumun içerisinde, genel adlarıyla şunlar olmaktadır. 1- durum tespiti, 2- reklam hedefi, 3- reklam veren firmanın ayıracağı bütçe, 4- reklam tasarımlarında kullanılmasını istediği materyaller, 5- reklam araçlarının seçimi hakkındaki fikirleri v.b. konular olmaktadır. Bu noktadan sonra reklam ajansı, reklam kampanyasının sürecini başlatmaktadır. Reklam ajansı, bütün çalışmaları tek başına yürütmekte, tek başına karar alabilecek kadar geniş ölçekli ve uzmanlıkta çalışabilmektedir. Öncelikle, reklam kampanyasının bütün sınırlarını, aşağı yukarı belirleyen, toplum analizlerini başlatmaktadır. Bunun için (PR) yani piyasa araştırma firmalarıyla anlaşmaya gitmektedir. Buradan elde ettiği sonuçları kullanarak, reklam kampanyasının stratejik planlamasını yapmaktadır. Reklam ajansının stratejisi, genellikle belirli yöntem ve düzen içerisinde devam etmektedir. Hangi reklam mecralarını kullanabileceğini tespit etmektedir. Tabi tüm bu süreçlerin yönetimi, reklam veren firmanın bütçesiyle direkt olarak alakalı olmaktadır. Reklam filmi için, yapım firmalarıyla anlaşmaya gitmektedir. Baskılı reklam için, kendi tasarımcılarını kullanmaktadır. Baskılar için, ofset veya dijital baskı firmalarıyla anlaşmalar yapmaktadır. Reklam tasarımları, genellikle ajansın kendi bünyesinde çalışan, uzman ekipler tarafından yapılmaktadır. Reklamın hedeflerine göre, reklam metinleri, görsel çalışmalar, görüntüler, sloganlar, spotlar hazırlanmakta ve kullanılmaktadır. Reklam kampanya bitiminde de, analiz çalışmaları sürdürülerek, reklamın başarı ölçülür.

Arşiv

Etiketler