Reklam kampanyasını kısaca işletmelerin reklam ile gerçekleştirmek istedikleri sonuçlara ulaşmaları için yapılan planlı reklam ve tanıtım çalışmalarının bütünü olarak tanımlayabiliriz. Bu çalışmalar belirli bir zaman aralığında, belirli bir bütçe ile gerçekleştirilir. Reklam kampanyaları genellikle tek bir reklamdan değil, bir reklam dizisinden oluşur ve sadece reklamları değil promosyonlar, etkinlikler, sponsorluklar gibi bir çok farklı tanıtım faaliyetini de içerir. Zamana yayılan bu çalışmalar kampanyanın ana fikrini oluşturan bir düşünce çerçevesinde şekillenirler. Bir reklam kampanyasının yaratılması sürecindeki temel işleyiş şu şekildedir: - Ürün hakkında bilgilerin derlenip bir durum değerlendirmesi yapılması - Kampanya ile ulaşılmak istenen sonuçların belirlenmesi - Kullanılacak olan kampanya stratejisine karar verilmesi - Kampanya için kullanılacak olan bütçenin belirlenmesi - Yaratıcı çalışmaların gerçekleştirilmesi - Kampanyanın yer alacağı mecra/mecraların belirlenmesi - Kampanyanın belirlenen şekilde yürütülmesi - Kampanya sonuçlarının değerlendirilmesi İşletmelerin bir reklam kampanyası düzenlemek istediklerinde öncelikle belirlemeleri gereken noktalar vardır. Reklam kampanyası düzenlemek isteyen işletmeler brief adı verilen ön bilgileri reklam ajanslarına aktarırlar. Brief temelinde reklama konu olacak olan mal – hizmete dair ön bilgilerdir ve reklamverenlerin reklam kampanyası ile ulaşmak istedikleri nihai hedefi de ortaya koyar. Brieflerin net ifadeler içermesi kampanya yaratım sürecinde reklam ajanslarının işini önemli ölçüde kolaylaştırır. İşletmeler reklam ajanslarına ne kadar açık bilgiler verirseler, ortaya çıkacak olan kampanyalar da istenilen sonuca o kadar uygun olur. Bir anlamda reklamverenlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini de ortaya koyan bu bilgiler ışığında ajanslar kampanya üzerinde çalışmaya başlarlar. Yaratıcı çalışmalardan önce ürünün niteliği, durum değerlendirmesi, ürünün varsa teknik detaylarını da içeren kapsamlı ürün analizleri, ürünün faydaları, sahip olduğu olumlu ya da olumsuz özellik ya da mevcut konumu ile ilgili detaylar, pazardaki konumu ve rakiplere göre bulunduğu pozisyon, ürünün hedef kitlesi ve nasıl konumlandırılacağı belirlenir. Bu bilgilerin bazılarını firmalar verir ve bunların ışığında kampanyanın ana fikri belirlenir. Bütün çalışmaların merkezinde yer alacak olan bu ana fikir etrafında yaratıcı çalışmalar şekillenir. Hedef kitleye verilmek istenen mesajların nasıl söyleneceği de bu süreçte ortaya çıkar. Kampanyanın yürütüleceği mecralara uygun prodüksiyon çalışmalarının yapılması ve ilgili mecralara gönderilmesi ile birlikte reklam kampanyası başlatılır. Belirlenen hedeflerin gerçekleştiği ölçüde reklam kampanyası da başarılı olmuş demektir. Doğru bilgiler, gerçekçi vaatler, iyi planlanmış bir bütçe, doğru belirlenmiş bir hedef kitle, mesajı ileten basit yaratıcı fikirlerle üretilen ve yürütülen bir kampanya da hedeflediği sonuçlara ulaşmakta başarılı olur.

Arşiv

Etiketler