Reklam izleme ve tüketici davranışları; klasik anlamda reklam, tüketicilere firmaların ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgi aktaran, pazarlama iletişiminin öğelerinden biridir. Fakat günümüzde teknolojinin bulunduğu nokta ve günümüzde ticari sistemlerin küreselleşmek adına, gittikçe sınırlarını ortadan kaldırarak geldikleri yerlere bakıldığında, reklamın da değişerek onlara uyum sağladığı görülmektedir. Reklam artık sadece bilgi aktarımı veya tanıtımı olmaktan çok, farklı rollere sahip olmuştur. Reklam tasarımları, duygu, düşünce, toplumsal statü veya sosyal ilişkilerin içerisine yerleştirilerek, ürünle bağ kurarak hazırlanmakta ve sunulmaktadır. Bu noktada tüketici, sadece reklamda gösterilen ürün veya hizmet özelliklerini öğrenmekle kalmayıp, daha farklı mesajları da izleyerek alabilmektedir. Normalde reklam izleyicisinin, tanıtılan ürün veya hizmetlerin arasından, kendine en uygun olanını seçebilmesi ve ihtiyaçlarını karşılaması için tasarlanmaktaydı. Bu amaç doğrultusunda, birbirinden farklı ürün ve hizmetlerin özelliklerini, izlenebilir etkileyicilikte, doğruluğu kanıtlanmış özellikleri sunması gerekmekteydi. Fakat günümüzde reklam, ürünü satabilmek için, ürünle toplumsal hayatın önemli sosyal davranışları olan; statü, kabul edilirlik, farklılık, ileri görüşlülük, yüksek yaşam standartları v.s. gibi pek çok şeyi ilişkilendirerek özendirmektedir. Reklam izleyen tüketiciler, sadece ürünü ve onunla ilgili özellikleri değil, vermeye çalıştığı mesajlara göre hareket eder hale gelmiştir. Reklam izleme, bilgilendirmenin yanı sıra sosyal davranışları, ihtiyaçları belirmekte ve tüketicilerin yaşam çerçevelerini oluşturan, değerler sistemini istediği yönde değiştirmektedir. Reklam hem normal kitle iletişim araçlarında izleyenlerini, hem de internet ortamlarında izleyenlerini, o alanların teknik şartlarına ve özelliklerine uygun tasarımlarla yönlendirmektedir. Normalde reklam, izlenme oranlarını arttırmak için, çekici, anlaşılır, çarpıcı, farklı tasarımlarıyla tüketicisinin karşısına çıkmaktadır. Fakat son zamanlarda, izleyene belirli bir maddi karşılık vererek te izlenme oranını arttırmaya çalışmaktadır. Örneğin, internet ortamlarında, tıkla kazan, izle kazan web sitelerindeki durumlar gibi. Bu sitelerde reklam, izlenme oranını arttırmak için, her izlenen reklam için puan veya cüzi miktarda para verebilmektedir. Zincir üyelik sistemiyle, tüketicilerin çevrelerini de aynı zincire bağlayarak bunu yapmaya çalışmaktadır. Günümüzde bu sistemi takip eden reklam izleyicileri, izledikleri reklamları hatırlamaktadır. Bu da zaten reklamın amacının gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Marka bilinirliğini arttırmaktadır. Reklam izleme hem tüketicilerin bilgilerini oldukça genişletmekte hem de sosyal yapılarını değiştirmektedir. Reklam izleme, bunların dışında, sosyal sitelerde de yaygınlaşmaya başlamıştır. Örneğin Facebook, ve Twiteer gibi.

Arşiv

Etiketler