Günümüzde dünya kültürlerinin hepsi globalleşmeye doğru gitmektedir. Ekonomik sistemlerde ticari sınırlamalar kaldırılmaktadır. Bu noktada reklamlar da paralel giden bir değişime uğramakta, var olan eski klasik yapısından farklılaşmaktadır. Artık daha yaratıcı, daha etkileyici yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Eski zamanlarda reklam, ürünün özellikleri, satış koşulları, fiyatı, alınabileceği yerler v.b. sadece bilgi verir nitelikte kullanılırdı. Bu klasik reklamın özellikleridir. Fakat zamanımızda reklamın, sembolik reklam olarak kullanıldığını görmekteyiz. Sembolik reklam; ürünün bir anlam, bir duygu, bir düşünce ile ilişkilendirilerek verilmesidir. Sembolik reklam bunu yapabilmek için, resim, ses, görüntü, işaret, ibare v.s. oldukça geniş yelpazede imaj kullanır olmuştur. Bu yapıda tasarlanan reklam, anlamı, toplum tarafından bilinen kodlar üzerine yapılandırır. Örneğin bir markayı, toplumsal durum veya toplumsal ilişkiler içerisine yerleştirerek sunar. Geldiğimiz bu günlerde, reklam hem klasik hem de sembolik özellikler içermektedir. Fakat dikkat çeken önemli nokta, reklamın iki tarzı kullanımı sırasında, birinin üzerinde daha çok yoğunlaşmasıdır. Yani hem klasik reklam özellikleri kullanmakta hem sembolik özellikleri kullanmaktadır. Fakat bu kullanımda biri ağır basmaktadır. Günümüzde yapılan, toplumların ekonomik, kültürel, siyasal gelişimlerine paralel reklam tasarımlarının içerdiği özellikleri, şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır. A. Reklamlar, tüketicileri bilgilendirirken eğlendirmektedir. B. Ürün ve hizmetlerin kullanılabilmesi için, yapay gereksinimler yaratmaktadır. Bunu yaparken de sosyal iletişim yeteneklerini kullanarak başarabilmektedir. C. Var olan toplumsal ilişkileri yeniden üretmektedir, dolayısıyla oldukça tutucu olabilmektedir. D. Toplum bireylerini, isteyen, ihtiyaç duyan hale getirmektedir ki, zamanla kullanabileceği bir veri tabanı oluşsun. E. Reklam iletişim amacı; üretici tarafından bilinçli olarak belirlenmiş, yönlendirilmiş, biçimlendirilmiş bir iletişim olmaktadır. Tarafsız bir iletişim değildir. En iyi reklam film tasarımları, istedikleri sonuçları elde edebilmek için, yaratıcı ve çarpıcı olmak durumundadır. Zekâ kullanılarak, yaratıcı değişiklikler içeren, en sıradan ürünleri bile konuşulur hale getirmektedir. Bizi eğlendiren, güldüren, şaşırtan reklam kampanyaları başarılı olabilmektedirler. İşte sembolik reklam bu noktada epey başarılı olabilmektedir. Buna yönelik verilebilecek en iyi örneklerden biri şudur; Bir pire ilacı reklamında; kaşınan bir köpek kullanmaktadır. Reklam iç mekan baskısı yapıldıktan sonra, bunu bir alışveriş merkezinin tabanına uygulamışlardır. Yalnız, tabana dinamik bir şekilde yerleştirilmiştir reklam baskısı. Tabanda yürüyen insanlar, köpek resminin üzerinde yürürken, alışveriş merkezinin üst taraflarından bakıldığında, kaşınan köpeğin üzerinde dolaşan pireleri andırmaktadır. Alışveriş merkezinin tepesinden bu görüntünün fotoğrafı çekilmiş ve kullanılmıştır. Bu reklam basit bir afiş tasarımı olmasına rağmen oldukça ses getiren bir çalışma olmuştur.

Arşiv

Etiketler