Reklam zaten, firmalarla geniş halk kitleleri arasında kurulan bir iletişim türü olmaktadır. Reklam, firmaların tüketicilere anlatmak istediklerini, tasarım yaparak, imalarla, işaretlerle, davranışlarla, göstergelerle iletişim kurar ve aktarmak istediklerini anlatır. Tüketiciler de, reklamın iletişim çabalarıyla anlatabildiklerini algılar ve ona göre çeşitli davranışlar geliştirerek cevap verir. Burada tüketiciler ya reklamın mesajlarına uygun davranışla geliştirerek, olumlu cevap verirler ya da reklamın mesajlarına uygun davranmayarak olumsuz cevaplar verirler. Firmalar, tüketicilerin gösterdikleri davranışları temel alarak, kendi yapılarında veya ürün, hizmetlerinde, onlara uygun düzenlemeler yaparak, tekrar reklam iletişimi kurarlar. Reklam, tüketicilerle bu şekilde iletişim kurar. Reklamın tüketicilerle kurduğu iletişim, tek yönlü değildir. Tüketicilerle çok yönlü, birbirinden farklı pek çok değişkeni kullanarak, onlarca gösterge biçimiyle iletişim kurar. Tüketicilerin davranış biçimlerini, ekonomik yapılarını, sosyal davranışlarını, yeme-içme-giyinme kültürlerini çözümleyerek kurması gereken iletişimin biçimini tespit eder ve seslenir.

Reklam iletişimi, bilimsel disiplinlerin verilerinden de yararlanır, kendi araştırma teknik ve yöntemlerini de kullanır. Böylece tüketiciler ile firmalar arasında bir tür iletişim köprüsü kurar ve bunun devamını sağlamaya çalışır. İletişim köprüsünü kurabilmek için, tüketicilerin bulunduğu her yeri, mecra olarak kullanır. Buna yönelik olarak, kitle iletişim araçlarını, açık hava reklam mecralarını, organizasyonları, internet reklam mecralarını, hatta tüketicilerin kişisel cep telefonları bile son zamanlarda reklam iletişimi için, mecra olarak düşünülmektedir. Tüketiciler, hemen her yerden, reklamın iletişim çabalarıyla karşı karşıya gelmekte ve ona yönelik tavır göstermektedirler. Reklam, ne kadar başarılı ve doğru göstergelerle onlara seslenir, iletişim kurarsa o derece istediklerini yaptırabilmektedir. “İstediklerini yaptırabilmektedir” denmesinin sebebi, reklam iletişimi, firmaların amaçlarını ve isteklerini gerçekleştirmek için kurmaktadır.

Firmalar tüketicilerle, Pazar paylarını büyütmek istemeleri, yeni ürün ve hizmetlerini veya var olanların satış miktarlarının arttırılmasını istemeleri, pazarda, benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet edebilmek için, reklamı kullanarak iletişim kurmaktadır. Yani, reklam iletişimi, belirli amaçları gerçekleştirmek için kurar ve istediklerini yaptırabilmek için de tüketicileri etkilemeye çalışır. İlettiği mesajların algılanmasını istemesinin sebebi de, mesajların algılanmasıyla tüketicilerin istenilen davranışları göstermelerini sağlamaktır.

Reklam, iletişimi, tüketicilerin etkileneceğini düşündüğü veya tasarladığı şekilde kurar. Daha doğrusu reklam, kuracağı iletişimi önceden tasarlar ve stratejik olarak planlar. Bu planların yapılması da kesinlikle, bilimsel veri olarak ortaya çıkmış pek çok disiplinin sonucudur. Bu doğrultuda reklamın, bugüne kadar kurduğu iletişim başarılı olmuştur. Çünkü günümüzde ortaya çıkan toplum, tüketim toplumudur. Onun yapılarını, etkilenimlerini, gelecekle ilgili beklentilerini, günlük yaşama biçimlerini, giyim-kuşam ve yeme-içme biçimlerini değiştirmiş ve yönlendirmeye, kurulan ilişkiyi güçlendirmeye devam etmektedir.

Arşiv

Etiketler