Reklam kampanyaları, firmaların ürün ve hizmet özelliklerinin tüketicilere beğendirilmesi, kullanmalarının sağlanması, satın alınması, ürün ve hizmetleri hatırlamaları, markaları sevmeleri ve bağımlı olmaları v.b. pek çok amaçla yapılmaktadır. Diğer bir ifadeyle reklam, tüketicilerin belirlenmiş davranışları göstermelerini sağlamak için birbirinden farklı mesajlar iletmektedir. Reklam mesajları, en çok etkili olabilecekleri şekilde düşünülmektedir. Hedeflenen tüketici gruplarının özelliklerine uygun olmakta ve onların anlayabileceği özelliklerde tasarlanmaktadır. Reklamlar, hangi reklam mecrası için tasarlanırsa tasarlansın, hangi tür veya çeşitte yapılırsa yapılsın, belirlenmiş amaçları gerçekleştirebilecekleri mesajları içermektedir. Her reklam bir mesajdır ve her mesaj belirlenmiş bir amaç taşır. Bilindiği gibi firmaların en genel amaçları, ürün ve hizmetlerinin satış miktarlarının arttırılması, rakip firmalarla rekabet edebilmeleri, markalaşma amaçlarını gerçekleştirebilmeleridir. Reklamlar bu yüzden üreticiler ile tüketiciler arasında bir iletişim köprüsü kurmakta ve sürece destek olmaktadır. Reklam, mesajlar oluşturarak bu iletişimi kurar, firmalardan yana mesajları oluşturur ve tüketicilere kitle iletişim araçlarını kullanarak ulaştırır. Tüketiciler de reklam mesajında söz konusu olan firma, ürün veya hizmetine yönelik, mesajlarda belirtilen davranışları göstererek veya göstermeyerek cevap vermiş olurlar.

Reklam mesajları yukarıda da belirttiğimiz gibi farklı amaçları taşırlar. Üretilen ürün ve hizmete karşı tüketicilerin istek duymasını sağlaması yani ihtiyaç yaratan mesajlar, tüketicilerin belirli bir ürün grubunu seçmeleri için oluşturulan reklam mesajları, üretici kurumun sağlıklı, ileri teknolojiye sahip, birimlerinin uzmanlaşmış olduğu, kaliteye önem verdikleri v.b. firmanın tüketiciler tarafından benimsenmesini ve ona güvenilmesini sağlayan reklam mesajları, hemen satın aldırmaya yönlendiren reklam mesajları, uzun dönemde satın aldırmaya yönlendiren reklam mesajları, herhangi bir suçlamayla karşılaşmış bir firmanın savunma cevapları olan reklam mesajları, firmanın sosyal sorumluluk alanlarında duyarlı olduğunu ifade eden reklam mesajları ve buna benzer şekilde birbirinden farklı amaçları gerçekleştirmek üzere reklam mesajları bulunmaktadır.

Reklam mesajlarının oluşturulması, uzun bir araştırma döneminden sonra tasarlanmaktadır. Firmanın reklama karar vermesini sağlayan nedenler, hedef kitlenin özellikleri, hedef kitleye en kısa yoldan ulaşan medyanın seçimi, reklam veren firmanın reklam bütçesi bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarıldıktan sonra, asıl amaç ve amaca gidilebilecek yol belirlenmektedir. Hedef kitlenin özellikleri ortaya çıkarıldığı için, reklam ajansları, onları etkileyebilecek unsurları da ortaya çıkarmış olmaktadırlar. Hedef kitleyi etkileyen unsurlar, reklam tasarımında işlenerek verilecek olan mesaj, etkileyen unsurlarla örülerek oluşturulmaktadır. Hem hedef kitleyi etkileyen unsurlar, hem firmanın, tüketicilerin bilgilerinin olmasını istediği unsurlar birlikte işlenmektedir. Reklam mesajları, oluşturulan reklam tasarımı bir bütüne ulaştıktan sonra verilmektedir.

Arşiv

Etiketler