Reklam hataları, hem televizyon reklam filmlerinde hem de reklamın diğer tüm mecralarında yaşanan bir sorundur. Ama en çok televizyon reklam filmlerinde oluşan hatalar, insanların dikkatini çekmektedir. Çünkü televizyon reklam filmleri, en çok izlenen reklam mecralarının başında gelmektedir. Bu sorun hem firmalara hem de reklamı tasarlayan reklam ajanslarına olumsuz sonuçlarla yansımaktadır. Reklamın hatalı olması, tüketicilerin reklama olan güvenlerinin sarsılmasına sebep olurken, reklam ajanslarına ilişkin ise, onların reklamcılık anlamında uzman olmadıklarını, reklam film tasarımı konusunda, acemi olduklarını düşündürmektedir. Hatalı olan reklam filminin, reklam verene olan zararı, reklamı tasarlayan reklam ajansından daha az olabilmektedir. Çünkü reklam filminin hatası, reklam ajansının, diğer reklam verenler tarafından bir daha tercih edilmemelerine, ya da daha az reklam işi almalarına neden olmaktadır. Reklam hataları ortaya çıktığında, başarılı ve etkili bir reklamdan daha fazla konuşulmakta ve hatalar izleyiciler arasında tartışılmaktadır. Bu sefer reklamın başarısı değil, reklamın hatası viral yoldan daha fazla yayılmaktadır.

Kimi reklam hataları, reklam filmlerinde, karşılıklı diyaloglarda ortaya çıkarken, kimi reklam hatası, reklam filminde kullanılan malzemelerde ortaya çıkmaktadır. Bunlarla birlikte, kullanılan oyuncuların marka, ürün ve hizmetlerle uygunluğunda, reklamın vermesi gereken mesajların tasarlanmasında, filmin çekimlerinde, oyuncuların reklam filminde durdukları noktalarda olabilmektedir. Reklamlar hangi mecrada yayınlanırsa yayınlansın, çok kısa sürelerle izleyicilerin karşısına olmaktadır. O yüzden reklam ajansları, reklam filmlerinin tasarlanması ve çekimi sırasında, birbirinden farklı alanlarda uzmanlaşmış reklamcıları çalıştırmaktadır. Bunların kimisi senarist, kimisi reklam metin yazarı, yönetmenler, yönetmen yardımcıları, görüntü yönetmenleri ve daha birçok uzman, aynı reklam filminin hazırlanmasında görev almaktadır. Ayrıca reklam filmi çekildikten sonra, görüntüler tek tek kontrol edilmekte ve temaya göre birleştirilmektedir. Bunca uzmanın çalıştığı, kontrol ettiği reklam filmlerinde, hataların oluşabilmesi hem anlaşılır bir durum olmamakta hem de izleyiciler tarafından eleştirilmektedir.

Reklam hataları, sadece televizyon reklam filmlerinde yapılmamaktadır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi pek çok mecrada yapılmaktadır. Billboardlarda, reklam temasıyla uygunsuz görüntüler, gazetelerde sözcük hataları, dergilerde bulanık fotoğraflar v.b. pek çok reklam hatasından bahsedilebilir. Başarılı reklamın firmaya kazandırdığı ilerlemelerden çok, reklamın hatalı oluşunun bu kadar zarar verebilmesi, bu yüzden, reklam çalışmalarına verilen önemin artmasına neden olmaktadır. Reklam alanında uzmanlaşma ve iyi bir reklamcı olabilme özellikleri, bu yüzden çok ayrıntılı deneyimleri gerektirmekte ve uzun sürmektedir. Çünkü reklamcıların yaratıcı olması tek başına yeterli olmamakta ve başka şeylerin de yapılmasını da gerekli kılmaktadır.  

Arşiv

Etiketler