Reklam, mesajlarını iletebilmek için birbirinden farklı kitle iletişim mecralarını kullanabilmektedir. Genel anlamda kullandığı kitle iletişim araçları, görsel ve işitsel-algılara hitap eden, televizyon, sinema, internet, outdoor tv. reklamları olmaktadır. Bunların yanı sıra işitsel-algısal reklam biçimlerine hitap eden, radyo reklamları gelmektedir. Ses, efekt, hareketli reklam tasarımlarının yer almadığı, sadece görsel-algılara hitap eden reklam tasarımları ise; gazete, dergi, katalog, insert, el ilanı, broşür şeklinde olup, ofset baskı sistemiyle yapılan reklamlardır. Bunların dışında gene baskılı olup, açık hava reklamlarında kullanılan araçlar ise; bina giydirme, araç giydirme, billboard, megalight, silindir kule, tabela, afiş olmaktadır.

Yukarıda görüldüğü gibi, reklam pek çok kitle iletişim aracını, mesajlarını geniş halk kitlelerine ulaştırmak için kullanabilmektedir. Reklam ilanları noktasında, üç alan kullanılmaktadır. Bunlardan birisi gazete seri ilanlarıdır. İkincisi ise, firmanın çeşitli ekiplerle, cadde üzerinde, şehir merkezleri veya kalabalık yerlerde, elden dağıttıkları el ilanları olmaktadır. Gazete seri ilanlarına verilenlerde, bölgenin en yüksek baskı sayısı yapan gazeteleri seçilmektedir. Bu alanlara verilen ilanlar, firmanın bütçesine, ilanın verildiği gün sayısına, ilanda kullanılan renk sayısına göre ayarlanarak verilebilmektedir. Burada kullanılan ilanlar farklılık göstermektedir. Maktu kutu şeklindeki reklam ilanları, görsel tasarım yapılarak, ebatları belirlenmiş çerçeve şeklinde verilmektedir. Bu tip ilanlarda, sadece görsel veya görsel ile birlikte, reklam metni yer alabilmektedir.

Gazetelere verilen diğer ilan biçimi ise, birkaç satırdan oluşan metin olabilmektedir. Kısa ve öz anlatımla, firmanın mesajı verilmektedir.
El ilanları genellikle belirlenmiş ebatlarda, insanların yürür halde okuyabilecekleri, çeşitli özelliklere sahip kâğıt biçimlerine basılarak dağıtılmaktadır. Dağıtımları, ya pazarlama ekiplerine verilerek birçok bölgede, aynı anda dağıtımı yapılmakta veya firma binasının önünde dağıtımı yapılmaktadır. Bu ilanda da, görsel imajlar dâhil, reklam sloganları, bilgilendirici metinler yer alabilmektedir.

İnternet reklam ilanlarında ise; hem televizyon, sinema reklamlarında görülen bütün özellikler, hem de gazete ve el ilanlarında görülen bütün özellikler verilebilmektedir. Yani reklam filmleri olduğu gibi yayınlanabilmektedir. Aynı zamanda hareketsiz, düz metinler veya görseller yayınlanabilmektedir.

Reklam ilanlarının içinde, en büyük etki payına sahip olan elbette ki internet reklamlarıdır. Daha çok tüketiciye ulaşması açısından değerlendirildiğinde, etki gücünü ve mesajını milyonlara ulaştırabilmektedir. Bunun peşi sıra, gazete ilanları gelmektedir. Gazete seri ilanlarını takip eden tüketici, ihtiyaç sahibi olan tüketicidir. Dolayısıyla burada reklam, potansiyel tüketicisine değil, doğrudan tüketicisine hitap etmekte ve daha başarılı olmaktadır. Elden dağılan el ilanları ise daha az etkiye sahip kalmaktadır.