Reklam ihaleleri, piyasa ekonomilerinde, reklam kampanyası düzenlemek isteyen firma, kurum ve kuruluşların, ihaleye konu olan kampanya bedelinin sabit olmaması veya doğrudan belirlenebilir bir fiyatının olmaması halinde, resmi gazete, resmi web sitelerinde, televizyon kanallarında veya işi yaptırmak isteyen firmanın, uygun gördüğü yollarla kamuya duyurulmasıdır. İhalenin yapılacağı gün ve katılım şartlarını ihale eden firma belirlemektedir. Reklam ajansları bu noktada, kendi uzmanlık alanları dâhilinde, istenilen iş türlerinin maliyetini belirleyerek, toplam bir maliyet hesabı yapmakta ve ihale eden firmaya teklif edeceği, toplam maliyeti belirlemektedir. İhaleye katılım şartlarını yerine getiren reklam ajansları, ihalenin yapılacağı gün, tekliflerini dosya halinde ilgili firmaya teslim etmektedir. Reklam kampanyasına ihtiyaç duyan ve ihale eden firma, bu kampanyaya ayıracağı maliyete en yakın teklif sunan reklam ajanslarıyla, reklam sözleşmesini imzalamakta ve bu ajansa kampanyayı ihale etmektedir. Reklam ihaleleri bütünlüklü bir reklam kampanyasını içerebilmektedir, fakat tek bir reklam filmi, tek bir reklam çalışmasını da içerebilmektedir. Örneğin; firma, bölgesel bir billboard çalışması yapmak istemektedir. Burada ki reklam işinde yapılan, reklam tasarımı maliyeti, billboard’ların basım maliyeti, uygulama maliyeti ile billboard araçlarının belirli bir süre aralıklarında, kiralama maliyetleri hesaplanmaktadır. Diğer reklam çeşitleri için de aynı yöntem kullanılmaktadır. Bu anlamda, ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığının daha önce yayınlanmış bir ihalesinden, bir bölümü, örnek verebiliriz. Bu ihale ilamında istenen koşullar aşağıdaki gibidir; [Teklif ile alakalı İdari ve Teknik Şartname, İletişim-Pazarlama Stratejileri, Ajans Kimlik Bilgileri metni ve reklam kampanyalarının yapılacağı ülkelerle ilgili maliyet listesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü, Reklam Şubesinden (İsmet İnönü Bulvarı, …………Bahçelievler/Ankara) elden teslim alınacaktır.] Şeklinde düzenlenmekte ve nereye, kaç adet teklif dosyasının verileceği adresler gösterilmektedir. İhale ilanlarında, teknik şartname reklam ajansları veya ihaleye katılacak firmalar için önemlidir. Bu kısımda ihaleye çıkan firmanın, neyi nasıl, kaç adet, hangi koşullarla istediği belirtilmektedir. Ajanslar teknik şartnameyi temel alarak bütçe hazırlayıp sunmaktadırlar. Bu noktada reklam ajansları, istenen koşullarda ki reklam kampanyasını nasıl, ne şekilde, nerelerde, ne kadar maliyetle, hangi ekiplerle yapacaklarını açıklamaktadırlar. Yapılacak olan reklam tasarımlarıyla ilgili bilgi vermektedirler. Reklam ihaleleri sadece bu şekilde olmayabilmektedir. Ayrıca kamu kurumlarının yanı sıra, özel ve tüzel firmalar da ihaleye çıkabilmektedir. Bazen, konusu belirlenmiş bir ürünün veya hizmetin sadece, reklam tasarımını ihaleye çıkarabilmektedirler. Burada da reklam ajansları, reklamı tasarlamakta ve tasarımı ilgili firmaya sunmaktadırlar. Burada ihaleye çıkan firma, uygun gördüğü reklamı kullanmaya karar verdiğinde anlaşmaya gitmektedir.

Arşiv

Etiketler