Yıllardan beri reklamcılık, toplumların yaşamını değiştirip şekil vermektedir. Artık dünya çapında dev bir sektör haline gelen sektörün gelişmesi, çeşitlenmesi, beraberinde çeşitli sorunları doğurmuştur. Geniş halk kitlelerine yani tüketicilere sunduğu ürün ve hizmetlerin, tüketici tarafınddan kullanımı esnasında ürün veya hizmetle ilgili çıkan sorunlar, ayrıca rekabetle ilgili çıkan sorunlar, beraberinde çeşitli yasal düzenlemelerin gerekliliğini ortaya koymuştur. Bunlara yönelik bir reklam hukukunun geliştirilmesi halinde, yapılması gereken düzenlemeler, hem reklamcı firma ve ajansları birbirinden, hem de ürün ve hizmetleri kullanan tüketicileri koruma altına almak mümkün olabilecekti. Tüketici hedef kitleleri, reklam hukukunu inceleyerek, gelişmelere hangi gözle bakması gerektiğini, bu alanla ilgili çıkarılan yasaları nasıl yorumlaması gerektiğini bilmelidir. Bir tüketici  olarak, firma sahibi olarak veya ajans olarak hem kendi aralarında hem birbirlerine karşı yasal düzenlemelerin, hukukun nasıl işlediğine yönelik bir düşüncenin oluşturulması bilgi toplumunun gereklerinden biri olarak karşımıza çıkar. İlişki içerisinde bulunan sektörler reklam hukuku çerçevesinde birbirlerine karşı ve tüketicilere karşı ne tür hakları olduğunu bilmesi, ayrıca tüketicilerin ne tür hakları olduğunu bilmesi gerekmektedir. Bunun yanısıra firmaların birbirlerine karşı olan hak ve hukuklarının da bilinmesi gerekmektedir. Örneğin firmalar bazen birbirlerine karşı haksız rekabet yapabiliyorlar, yada bir ürün veya hizmet tanıtımı yapıldığı gibi ifade edilen özelliklere sahip olamayabiliyor.Bu ve buna benzer sorunların yasal düzenlemelerle engellenmesi gerekmektedir. Hedef doğrultusunda tüketici gruplarıyla yazılı, görsel veya karşı karşıya gelerek iletişim halinde bulunan sektörlerin, yasalar çerçevesinde tüketicilere karşı neler yapılabilir konusunda bir düşünce oluşturmaları gerekmektedir. Aynı şekilde tüketici hakları çerçevesinde hem kurum olarak hem bireysel tüketici olarak ne tür haklarının var olduğunu öğrenebilmeleri daha sağlıklı bir sektörün oluşmasına yardımcı olacaktır. Bu sektörün denetimi, düzenlenmesi konusunda ülkemizde üç kuruluş bulunmaktadır. Reklam Kurulu, Reklam Özdenetim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kuruludur (RTÜK). Bunlardan, reklamcılar ve firmalar tarafından kurulan Özdenetim Kurulu, bir sivil toplum kuruluşu olarak, bu alanda çalışma yapmaktadır.

Arşiv

Etiketler