Reklam, firmaların ürettikleri ürün veya hizmeti halk kitlelerine tanıtan, firma ile halk arasında ki iletişimdir. Firmalar ve halk kitleleri, reklam vasıtasıyla birbirleriyle diyalog kurmaktadır. Reklam pazarlama iletişiminin en önemli öğelerinden biridir aynı zamanda. Günümüzde toplumların kültürel yapısını, sosyo-ekonomik özelliklerini geliştiren bir misyona sahiptir. Bu iletişim ağını biçimlendiren, yürüten kuruluşlar ise; reklam ajansları, reklamcılar olmaktadır. Reklam, bu kuruluşların yaratıcılıkları doğrultusunda oluşturulur ve halka sunulur. Reklam veren firma, pazarda yaşamını sürdürürken çeşitli hedefleri belirlemektedir. Bunlar; sahip olduğu Pazar payını büyütmek, satış miktarını arttırmak veya benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet edebilmek v.b. olmaktadır. Bu hedeflerin herhangi biri için, firma, reklam ajanslarına başvurmaktadır.

Reklam ajansı, reklam veren firmayla yaptığı anlaşma çerçevesinde, piyasa araştırmalarına başlamaktadır. Hangi tür reklam olursa olsun piyasa analizine ihtiyaç duyar. Çünkü toplumun yapısı, ekonomik sistemler gün geçtikçe değişmekte ve gelişmektedir. Bu durumda, insanların ihtiyaçları, özlemleri, yaşam standartları değişmekte ve farklılık göstermektedir. Bunların tespit edilmesi, reklamın daha başarılı olmasını sağlamaktadır. İşte reklam ajansları, kendi konularında uzman oldukları için, bunların bilincinde olarak, ilkin analiz yaparak reklam hizmetini sağlamaktadırlar. Piyasa analizinden çıkardıkları sonuçlarla, reklam veren firmanın bütçe planlamasını yapmasına katkı sağlamaktadır.

Yapılan bütçe planlamasından sonra ise, reklam ajansı stratejik reklam kampanyasını hazırlamaya başlamaktadır. Reklam için, hangi piyasa araştırmasını kullanacağını, kaç çeşit reklam tasarımı yapacaklarını, reklam tasarımlarında hangi malzeme veya oyuncuları kullanacaklarını belirlemektedirler. Ayrıca reklam metinleri, sloganlar, spotlar, ürün fotoğrafları veya görüntüleri tespit edilmektedir. Bunları ışığında, eldeki veriler harmanlanarak, çarpıcı, dikkat çekici, etkileyici reklam tasarımları elde edilmektedir. Yapılan stratejik reklam kampanyasında, reklam filmi de bulunmaktaysa, prodüksiyon firmalarıyla anlaşarak, birlikte çalışmaktadırlar.

Reklamın halka gösterimi başladığında ve kampanyanın bitiminde, reklam için toplum analizleri sürdürülmektedir. Buradaki analizler, reklamın etkilerini ve başarısını ölçmektedir. Reklam hizmeti bu şekilde, reklam veren firmaya verilmektedir. Aslında reklam, sadece reklam veren firmaya hizmet etmez, aynı zamanda, toplumla buluştuğu andan itibaren, onu yönlendirmeye başlamaktadır. İnsanların yaşam tarzlarını, giyimlerini, yeme-içme kültürünü etkileyip değiştirerek, yeni ürünlerin kullanımına da hizmet etmektedir. Reklam günümüz tüketim toplumlarının oluşmasına hizmet etmiş ve etmektedir