Reklam, firmaların ürün ve hizmetleriyle ilgili özellikleri, geniş halk kitlelerine duyurmak amacıyla kullanılan bir tanıtım biçimidir. Firmaların, ürün veya hizmetlerinin nerede, hangi marka tarafından, nasıl üretildiğini tüketicilere aktarmaktadır. Ayrıca ürün veya hizmetin hangi özelliklere sahip olduğunu, nerede kullanılabileceğini, dayanıklılığını, kullanışlı yapısını, görsel güzelliğini tüketicilere aktararak onların ilgisini, bu ürün veya hizmetlerin alımına doğru yönlendirmektedir. Bunları yaparken kitle iletişim araçlarını kullanmaktadır. Televizyon, radyo, gazete, dergi, katalog insert, ayrıca açık hava reklam araçlarını da kullanmaktadır. Yani billboard, bina giydirme, araç giydirme, megalight, silindir kule, durak tasarımları v.s. kitle iletişim araçlarını kullanarak tüketicilere ulaşmakta ve bilgilerini iletmektedir. • Reklam, firmanın marka haline gelmesini hedefler; firmaların hepsinin, nihai hedeflerinden biri, dünya pazarlarına açılıp, kendi ürün ve hizmetlerinin satışını yapmaktır. Bunun için, yerel, bölgesel, ve global anlamda, reklam çalışmaları yapabilmektedirler. İlk etapta yerel çalışan reklam, o bölgenin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Hedef kitlenin, reklama verdiği cevaplar, firmanın büyümesini sağlamaktadır. Firma büyüdükçe, yeni ürün ve hizmet üretmekte ve onlarında piyasa da Pazar bulmasını, reklam yaparak sağlamaktadır. Daha sonra bölgesel alana hitap etmeye başlamakta, ondan sonra da dünya çapında firma haline gelmektedir. Levis, Lee, nestle v.s. markalarında olduğu gibidir. Firmanın bu noktaya gelmesi reklamın hedeflerinden biridir., • Reklam yeni kurulan firmanın, pazarda yer bulmasını ve tanınmasını sağlamaktadır. Yeni kurulan bir firmanın toplum tarafından tanınmasını; neler ürettiğini, nerede ürettiğini, hangi koşullarda üretim yaptığını halka tanıtır. Ürün ve hizmetlerin, tüketiciler tarafından kullanılmasına, tercih edilmesine aracılık yapar. Tüketicilerin ilgisini, çarpıcı reklam tasarımlarıyla çeker ve firmanın satış yapmasını sağlar. • Reklam, firmaların satış miktarını arttırmayı hedefler. Zaten Pazar da yer edinmiş, ürün ve hizmetlerini satabilen, fakat firmanın hedeflediği satış miktarının, yeterli gelmemesi halinde, reklam hedeflediği satış miktarını yakalamasına destek verir. Tüketicilerin, ilgili ürün ve hizmetleri daha çok kullanmalarını, daha fazla tüketicinin alım yapmasını sağlamaktadır. Reklam bu noktada ihtiyaç yaratır ve pazarlama görevi görür. • Reklam, firmanın, piyasada, benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet edebilmesini hedefler. Gene, pazarda belli bir satış miktarına sahip olan firmaların, aynı ürün veya hizmeti üreten ve pazarda belli bir Pazar payına sahip firmalarla, rekabet etmesini kolaylaştırarak onların önüne geçmelerini sağlar. Reklamlarını yaptığı ürün ve hizmetlerin, tüketiciler tarafından tercih edilmesi için, ürün veya hizmet özelliklerini, etkileyici, çarpıcı halde sunarak, ilgi çeker. Firmalar rekabet edebilmek için, ürün ve hizmetlerini sürekli geliştirir. Tüketiciler için kullanım kolaylıkları, erişim kolaylıkları, alım kolaylıkları v.b. özellikler katarak, diğer ürün ve hizmetlerdense, kendi ürünlerinin satışını reklamla sağlar. Günümüzde, telekomünikasyon rekabetinde olduğu gibi.

Arşiv

Etiketler