Reklam, firmaların ürettikleri ürün ve hizmet özelliklerini, satış amacıyla aktardığı, bir tanıtımlar bütünüdür. Hedef kitle ile reklam veren firma arasında, kitle iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişimdir. Her iki tarafın, birbirlerinin düşüncelerini, algılarını, isteklerini, hedeflerini karşılıklı konuştukları kulvarı oluşturur, reklam. Firmalar amaçları doğrultusunda, hedef kitlenin ilgisini, dikkatini, algısını kullanarak, oralarda kendine yer açmaya çalışır. Hedef kitle de, önlerine sunulan ürün veya hizmetle ilgili düşüncelerini, beğenilerini, özlemlerini, o ürün veya hizmeti satın alarak ya da almayarak mesaj iletir. Firma, hedef kitlenin mesajlarını kullanarak, kendini yeniler ve yeniden hedef kitlesinin karşısında çıkar, ve hedef kitle tekrar görüş bildirir… Şeklinde devam eden bir alışveriş şekli ve döngü oluşturur. Kimi yerel, kimi bölgesel, kimi dünya çapında ürün ve hizmet üreten firmalar, ürettikleri bu ürün ve hizmetin satılması amacıyla, hedef kitleye seslenir. Firmaların veya markaların bunu yaparken üç amacı vardır. Birincisi kendini tanıtmak, vizyonunu ve misyonunu, hedef kitleye aktararak kabul görme amacı taşır. İkincisi, var olan Pazar payını arttırmak ve büyümek için, hedef kitleye mesaj iletir. Üçüncüsü, piyasada var olan, benzer ürün ve hizmet üreten firmaların önüne geçebilmek için, hedef kitlesine mesaj iletir. Her üç amaç içinde muhatabı hedef kitlesidir. Bir yandan hedef kitlesine şekil verip, onu ürün ve hizmetlere yönlendirmeye çalışır, bir yandan yönlendirme sonuçlarını gözlemleyerek, ona uygun hedef saptar. Reklam, ürün ve hizmetlerin satış miktarını arttırmak veya satışını sağlamak için, hedef kitlesini araştırır; bilimsel metotları kullanarak, ona yönelik geçmiş, şimdiki; sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel gelişimlerini ve bu gelişimleri oluşturan öğeleri saptar. Özlemlerini, gelecek beklentilerini, ihtiyaçlarını tespit ederek, direk bu noktalara vurgu yaparak, seslenir. Pazarladığı ürün ve hizmetlerle özlemlerini bulabileceği algısını verir. Yeni ürettiği ürün ve hizmetlerin satışı için de, hedef kitlesinde ihtiyaç yaratır ve bu ihtiyaçları karşılar. Reklamın, hedef kitleye mesaj iletmek için kullandığı kitle iletişim araçları; televizyon, sinema, gazete, dergi, billboard, afiş, katalog, radyo, v.s. olmaktadır. Hedef kitle de, hem reklam veren firmalara, hem ürettikleri ürün ve hizmetleri seçerek veya seçmeyerek, eksikliklerini ileterek, olmasını istedikleri özellikleri onlara bildirerek, bunların olmasını sağlar. Hem reklam veren firmanın, hem ürünün ve hizmetin yapısını değiştirir, onların gelişmelerini sağlar, markalaşmalarını sağlar. Pazar paylarını arttırarak, yeni istihdamlara, yeni iş alanlarına zemin hazırlar.

Arşiv

Etiketler