Reklam hazırlıkları, firmalarının var olan piyasa durum tespitiyle ilgilidir. Firmalar, piyasalardaki Pazar durumlarıyla ilgili, genel değerlendirmelerinde, reklama ihtiyaç duyup duymadığına karar vermektedir. Bu değerlendirmelerinde, markasını güçlendirme, rekabet etme, Pazar payını büyütme yani satışları arttırma gerekliliği hissettiğinde, reklama karar vermektedir. Bunun için reklam ajanslarıyla görüşmeler yapmaya başlamaktadır. Reklam ajansları, reklam veren firmanın taleplerini, hedeflerini, firma bilgilerini, ürün ve hizmet bilgilerini, Biref şeklinde, reklam veren firmadan almaktadır. Eldeki bu bilgiler ışığında, reklam çalışmaları için piyasa araştırmasını başlatmaktadır. Piyasa analizleri ya reklam ajansının kendi bünyesinde olan ekiplerle veya piyasada sadece bu alanda faaliyet gösteren, konularında uzmanlaşmış (PR) reklam araştırma şirketleriyle anlaşmaya gitmektedirler. Piyasa araştırma şirketinin elde ettiği araştırma sonuçları, reklam kampanyasının stratejik planlamasının yapılmasına öncülük etmektedir. Elde ki verilerle, reklam veren firmanın ne kadar zamanda, hangi reklam araçlarını kullanarak, ne tür reklam tasarımları yapacağına karar verilmektedir. Yani reklam veren firmanın bütçesi ortaya çıkarılmaktadır. Bütçe planlamasına göre, reklam tasarımları için start verilir. Hazırlanacak olan, reklam filmi olacak ise, reklam ajansı, piyasa da bu anlamda uzmanlaşmış yapım şirketleriyle, çalışmaya başlamaktadır. Yapım şirketleri yani prodüksiyon firmaları, oyuncu, malzeme, filmin çekileceği alan, ses, ışık v.s. reklam filminin gereksinimlerini karşılamakta ve filmin çekimini sağlamaktadır. Reklam filminde kullanılan ana tema, reklam metni, sloganlar, spotlar reklam ajansı tarafından tasarlanmaktadır. Ama bazen yapım firmaları ve reklam ajansları bu konuda birlikte çalışabilmektedir. Yapılan reklam filminin yanında, eğer baskılı kitle iletişim araçları kullanılacaksa, yani gazete, dergi v.b. bu noktada reklam ajansı tek başına tasarımı yapmaktadır. Baskılı reklam tasarımında kullanılacak malzemeleri kendi bünyesinde çalışan tasarımcılara vererek, yaratıcı, etkileyici bir tasarımın oluşmasını sağlamaktadırlar. Reklam tasarımı, burada hazırlandıktan sonra, eğer ofset baskı yapılacaksa, matbaa ile anlaşma yapılmaktadır. Eğer ofset baskılı değil de dijital baskı yapılacaksa, dijital reklam ajanslarıyla anlaşma yapılmakta ve baskısı yapılıp, uygulanmaktadır. Reklam filmleri gösterilmeye, reklam baskıları, şehrin her tarafına dağıldıktan sonra, yani reklam piyasaya çıktığında, piyasa araştırma şirketi, analizlerine devam etmektedir. Bu noktada, reklamın etkisi ölçülmekte yani toplumun reklama karşı tepkisi ölçülmektedir. Reklam kampanyası bittikten sonra da reklam araştırmaları sürmektedir. Burada da, reklamın hedeflediği yere gelip gelmediği ölçülmekte olup, zaten bu durum firmaya yansımaktadır. Yani firma kendi satışlarından da bunu görebilmektedir.

Arşiv

Etiketler