Reklam, reklam ajansları nadir olarak ta reklam veren firma tarafından hazırlanmaktadır. Genellikle reklam veren firma, reklama karar verdiğinde, ilgili ajansla anlaşma imzalayarak, onlara Brief vermekle işi başlatmaktadır. Reklam Brief’i, firmanın marka özellikleri, vizyonu ve misyonuna yönelik bilgi içermektedir. Aynı Brief kapsamında, reklamı yapılacak ürün ve hizmetlerinin neler olduğu, bunların özellikleri verilmektedir. Reklam veren firma, bu noktadan sonra, hedeflerini açıklamakta ve bu hedeflere ulaşma çabalarında, kullanmak istediklerinin bilgisini vermektedir.

Reklam Biref’inden sonra, bilgi toplama ve durum analizi ile devam edilmektedir. Bu noktada, reklam ajansı, ya kendi bünyesindeki araştırma ekiplerini kullanarak ya da piyasa da faaliyet gösteren, uzmanlık alanı zaten (PR) araştırma olan, bir firma ile anlaşmaya giderek yaptırmaktadır. Araştırma firması, ilgili reklam için toplum analizini, nicel ve nitel boyutlarda araştırmaktadır.

Yapılan araştırma sonuçları, reklam ajansına iletilmektedir. Araştırma ekiplerinin, araştırma esnasındaki gözlemleri ve yaşam deneyimleri dâhil edilerek, iletim yapılmaktadır. Eldeki, reklam için toplum analiz sonuçlarını, reklam ajansı, reklam veren firma ile paylaşarak, hedeflenecek amaçların tam tespiti yapmaktadır.

Reklam ajansı, reklam veren firma ile birlikte, yapılacak kampanyanın stratejik planlamasını yapar veya reklam ajansı kendi bünyesinde, stratejik planlamayı yaparak, reklam veren firmaya bunu bildirir. Reklam veren firma, kullanılan ve kullanılacak reklamla ilgili malzeme, kitle iletişim aracı, reklam tasarım aşaması, reklamın yayınlanacağı süre v.b. tüm masrafı çıkararak, ayırmak istediği bütçeyi saptamaktadır.

Bütçe saptandıktan sonra, reklam ajansı, reklam tasarımları için harekete geçer, eğer yapılacak olan reklam, televizyon ve sinema gibi araçlarla iletilecekse, yapım firmalarıyla anlaşarak, birlikte çalışmaya başlarlar. Eğer diğer kitle iletişim araçlarında kullanılacaksa yani baskılı reklam ise, matbaa ve dijital reklam ajanslarıyla anlaşarak işine devam etmektedir.

Reklam ajansı, reklam kampanyasının kullanılacağı medya seçimini yapar. Televizyon reklamı ise, hangi kanal, hangi gazete, hangi dergi, hangi açık hava aracı kullanılacaksa bunların tespiti yapılmaktadır. Buna yönelik reklam uygulamaları yapılır. Reklam kampanyası sürerken, bilgi toplama ve veri analiz çalışmaları devam eder. Bu sefer, reklamın etkisi, eleştirileri, hataları, toplumun reklama yönelik bakış açısı saptanmaya çalışılır. Reklam kampanyasının bitiminde ise gene yapılan reklam için, ölçme ve değerlendirme yapılır. Sonuçlar elde edilerek, reklamın başarısı ölçülür.