Reklam hazırlıkları, hem ülkemizde hem de dünyada, benzer süreçlerden geçmektedir. Reklam veren firmayla yapılan anlaşma biçimi ve ayırdığı bütçeye göre; ilk önce piyasa araştırmasına gidilmektedir. Piyasa araştırması, tüketicinin eğilimlerini, tercihlerini, özlemlerini, alım güçlerini, saptamak adına yapılmaktadır. Bunu daha değişik araştırma tipleri de takip edebilmektedir. Örneğin firma tanınırlığı, kitlelerin firmaya bakış açısı v.b. Çıkan sonuçlar kapsamında, hangi hedef kitleye, hangi reklam aracını kullanarak, reklam mesajının verileceği saptanır. Reklam mesajının görsel işitsel reklam araçlarında yapılmak istenmesi halinde, bunu çekebilecek yapım ajansı arayışına girilerek, bulunur. Eğer yapılacak reklam tasarımı, baskılı görsel malzemelerle yapılacaksa, matbaa veya dijital ajans arayışı yapılır ve bulunur. Görsel, işitsel, algısal reklam mesajları, saniyelik film şeklinde tasarlanır. Bu tasarım, büyük oranda, seçilmiş olan yapım ajansının katkılarıyla hazırlanır. Oyuncu seçimi, alan seçimi, kullanılacak malzeme seçimini yapım ajansı yapar ve filmin çekiminden de o sorumludur. Reklam ajansı ise bu noktada, reklamın iletmek istediği mesajı, diyalogları, sloganları gibi, istedikleri malzemeleri, hangi tema içinde kullandırmak istiyorlarsa onu, yapım firmasına iletirler. Bu noktada her iki ajans, birlikte çalışmaktadır. Çekimler bittikten sonra, reklam veren firma yetkilileri, reklam ajansı, yapım ajansı birlikte izler ve değerlendirmelerini yaparlar. Bu noktadan sonra, kaç kanalda yayınlanmasını istiyorlarsa, reklam veren firmanın bütçesine göre, gösterim süresini ve sıklığını, kanal seçimlerini yaparak süreci başlatırlar. Yapılacak reklam tasarımı, eğer baskılı, görsel şeklindeyse ki, bu şekilde kullanılan reklam araçları; gazete, dergi, insert, katalog, billboard, afiş, bina giydirme, araç giydirme v.s. olmaktadır. Bunların baskı ve uygulama biçimlerine göre tasarım yapılır. Buna göre, kullanılacak resim, fotoğraf, imaj seçilerek, reklam mesajının vurgularına uygun, yazı stili seçilir. Firmanın tanınması veya anlaşılması adına, kendi kurumsal çalışmalarında kullanmış olduğu, renklerin kullanımına özen gösterilir. Hem kullanılacak imajlar, hem de reklam sloganları, renkler, bu şekilde belirlendikten sonra, grafik tasarımcı, bunların hepsini, dikkat çekecek, yaratıcı, farklı konsepte dönüştürerek sunar. Bundan sonra, reklamın basılacağı matbaa veya dijital reklam ajansı seçilir. Tasarım aşamaları bitmiş olan reklam mesajının, basılacağı malzeme seçilir. Malzeme seçimi; uygulanacağı reklam aracının özelliklerine, bulunduğu yerin özelliklerine, reklamın orada tutulması istenen süreye, bağlı olmaktadır. Bütün bunlar bittikten sonra, reklam hazırlıkları, tam anlamıyla bitmiş olmaktadır.

Arşiv

Etiketler