Zenith Optimedia'nın açıkladığı son veriler ortaya koyuyor ki, reklam harcamaları gelişmekte olan pazarlarda hızlı bir büyüme gösteriyor. Verilere göre bu büyüme 2013 yılına kadar devam edecek. Halen dünyanın en büyük 10 reklam pazarı içinde gelişmekte olan iki ülke yer alıyor. 2013'e kadar, bu iki ülke olan Çin ve Brezilya'ya, halen 13. sırada bulunan Rusya'nın da eklenmesi bekleniyor.

2010 yılında dünyanın en büyün 10 reklam pazarı sırasıyla ABD, Japonya, Çin, Almanya, İngiltere, Brezilya, Fransa, Avustralya, İtalya ve Kanada. 2013 yılında ise, 9. Sırada yer alan İtalya'nın yerinde Rusya'nın olacağı öngörülüyor. Çin'in 2010 yılında 26.1 milyar dolar olan reklam harcamaları 2013 yılında 39.1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakamla Çin, ikinci sıradaki Japonya'yı zorlamaya devam edecek gibi görünüyor. Brezilya ve İngiltere arasında da benzer bir durum söz konusu. 2013 yılında 18,2 milyar dolara ulaşacak olan Brezilya reklam pazarı, 19.9'lık İngiltere'ye de yaklaşmış olacak.

Yerleşik pazarlarla karşılaştırıldığında gelişmekte olan ekonomilerin reklam harcamaları açısından daha hızlı bir büyüme kaydettiği göze çarpıyor. 2010 – 13 yılları arasında Kuzey Amerika için öngörülen büyüme oranı yıllık ortalama 3.1, Batı Avrupa için yüzde 3.4, Japonya için ise yüzde 0.9. Kuzey Afrika ve Orta Doğu için öngörülen büyüme ise yüzde 0.1'de kalıyor. Gelişmekte olan pazarlara bakıldığında ise Latin Amerika'nın yıllık yüzde 8, Merkez ve Doğu Avrupa'nın yüzde 12.4, Asya Pasifik'in yüzde 7 ve Japonya dışında kalan Asya Pasifik'in de yüzde 10.7'lik bir büyüme bekleniyor. Raporda gelişmekte olan bölgeler tanımlaması içinde Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Japonya dışındaki yerler yer alıyor ve bu bölgenin global reklam pazarı içinde 2010'da yüzde 30.7 olan payının yüzde 35.1'e çıkması bekleniyor.

Temel medya harcamaları açısından Merkez ve Doğu Avrupa'nın 2011'de yüzde 9, 2012'de yüzde 136 ve 2013'te de yüzde 14'lük bir büyüme kaydedeceği öngörülüyor. Kuzey Amerika için öngörülen büyüme oranları ise, yüzde 2.3, 3.6 ve 3.3.

Zenith Optimedia'nın raporu, geçtiğimiz günlerde açıklanan Nielsen verileriyle de örtüşüyor. Nielsen Global AdView Pulse verilerine de 2011'in ilk çeyreğinde global reklam harcamalarının yüzde 8.8 oranında arttığını ortaya koyuyor. Gelişen ekonomilerin büyümeye ivme kazandırdığını ortaya koyan raporda da, global reklam harcamaları açısından Asya Pasifik'te yüzde 12.4, Latin Amerika'da da yüzde 11'lik bir artış gözlemlenmişti. Batı Avrupa'nın reklam harcamaları açısından dünya marketleri arasında en az büyüme gösteren bölge olduğu 2011'in ilk çeyreğinde, Asya/Afrika bölgesindeki harcamalarda yüzde 10.4'lük bir artış oldu.  

Arşiv

Etiketler