Bilgi çağının ve bize getirdiklerinin ışığında reklam; önceden tanımlanan ve kişisel olmayan,  her çeşit iletişim araç ve yöntemlerini kullanarak,  ürün, hizmet, marka, trend ve fikirleri tutundurmaya yönelik hedefleri olan hareketler olarak  tanımlayabiliriz. yapılan iş, öncelikle hedef kitlenin dikkatini çekmelidir. Başarılı olması beklenen bir reklam kampanyası hedef kitlenin isteği dışında bile olsa bunu başarmalı ve ilgi uyandırmalıdır. Kampanya başlangıcından sonra bu ilginin devam ettirilmesi, ikna kabiliyetleri ve ilgi uyandırma sonucu satın alma arzusu sağlamalıdır. İşletmelerin pazarlama çabaları içinde giderek önem arzeden bir gelişimdir. Görsel iletişimin toplum üzerindeki etkisi, telekomünikasyon   teknolojisindeki gelişmeler ve ticaret hacminin büyümesine bağlantılı bir şekilde artan rekabet ortamı, günümüzde reklamın önemini daha da arttırmıştır. Pazar paylarından uygun bir hisse almak isteyen bütün işletmeler tanıtım ve ilişkili kampanya faaliyetlerini kendisi için mecburi görmektedir. Temelde, işletmelerin ürünlerini ve hizmetlerini pazarlayabilmelerine ve tanıtabilmelerine, satışlarını arttırabilmelerine katkıda bulunması bakımından oldukça önemlidir. Yalnızca işletmelerin reklam kampanyaları yaptığını söylemek hatalı olur. Sosyal amaçlı örgütler, politik partiler, kamu kurum ve kuruluşları da tanıtım yaparlar. Burda bulunan temel ve ortak noktalardan bir tanesi kamuoyu önünde prestij ve saygınlıktır. Politik partiler kendi adaylarını seçilmesi için reklam kampanyaları düzenlerler, sosyal amaçlı örgütler ise, çevrenin korunması, aile planlaması, sigara ve alkol tüketiminin önlenmesi, güç üzerinde tasarruf, öldürücü hastalıklar hakkında bilgi vermek gibi konularda kampanyalar düzenleyebilirler. Kamu kurum ve kuruluşları, kamu hizmet tanıtımları birlikte halkın desteğini sağlamak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla bu tip çalışmalardan yararlanırlar. Örneğin; trafik kazalarını önlemede tanıtım yoluyla halkın bilinçlenmesi sağlanabilir. Bütün bu gayretler toplumun örgütlenmesi ve bilgilendirilmesi açısından önemlidir.

Arşiv

Etiketler