Reklam, firmaların ürün ve hizmet özelliklerini, geniş halk kitlelerine iletmek için kullandığı, pazarlama iletişiminin öğelerinden biridir. Firmalar, ürün veya hizmetlerinin reklamını, Pazar paylarını büyütmek, kendilerini tanıtmak veya benzer ürün veya hizmet sunan firmalarla rekabet edebilmek için kullanmaktadır. Hedeflerine ulaşabilmeleri için, tüketicilerini, kendi ürün ve hizmetlerine çekebilmesi, onlara satış yapabilmesi gerekmektedir. Bu etkiyi yapabilmek için, çok çeşitli etkileme tekniklerini hem deneyimsel hem de bilimsel veriler ışığında, planlayarak yapmaktadırlar. Yapılan bu planlar dahilinde, onlarca çeşit görsel kullanılmaktadır. Görsel, yani gözle görülebilen anlamına gelmektedir. Fakat reklamda kullanılan görseller, sadece bu anlamda kullanılmamaktadır. Mesaj veren, ifadesi, duruşu, hikâyesi olanlar kullanılmaktadır. Yani hem görsel aynı zamanda da algısal da olmalıdır. Fotoğraf, resim, manzara, ürün veya hizmet görüntüleri, görsel olarak kullanılmaktadır. (çizim veya fotoğraf), kreatif yaratımla oluşturulmuş görsel, modelleme yöntemiyle oluşturulmuş görsel, göz hareketi, mimik hareketi, bir yürüyüş şekli, bir el görüntüsü, bir yüz görüntüsü, bir vücut hattı, bir masa görüntüsü, ofis, ev v.s. binlerce şey görsel olarak kullanılabilir. Ama kullanılan görseller, tek başlarına, özgün ifadeleriyle kullanılmayıp, istenilen yöne doğru dönüştürülerek kullanılmaktadır. Söz konusu reklam olunca, reklamın tanıtım yapması beklendiğinde, kullanılan bütün görseller, ya ürüne yönelik, firmaya yönelik veya faydalanıcı hedef kitle memnuniyetine yönelik kullanılmaktadır. Reklam iletimlerini tasarlayan reklam ajanslarıdır. Bu ajansların içerisinde grafik tasarımcılar, kreatif direktörler, reklam metin yazarları, sanat yönetmenleri çalışmaktadır. Yapılacak olan reklamda kullanılacak görselleri, bu tip uzmanlar tarafından seçilmektedir. Reklam kampanyasında planlanan stratejiye göre, ne anlatacakları, ne gösterecekleri, nasıl gösterecekleri zaten belirlenmiştir. Buna göre tasarımcılar, görselleri çarpıcı, farklı, etkileyici hale dönüştürerek, yeni bir görsel elde ederler. Elde edilen bu görsel, reklam veren firmanın ve reklam ajansının istediği mesajları, verecek hale gelmiştir. Bu noktada oluşan görsel, reklam görselidir. Kimi zaman sanat, kimi zaman psikolojik, kimi zamanda toplumsal mesajlarla firmaların markasını, ürünlerini, hizmetlerini bütünleştirerek hazırlanmaktadırlar. Bütün bunlar, hedef kitleleri, istenilen davranışlara yönlendirmek için yapılmaktadır. Bunların dışında, Örneğin; bir fotoğrafçı, firma çekimlerini yaparken, tam da aranılan görüntüyü yakalar ve çekiverir. Böyle bir durumda tasarıma gereksinim duyulmadan, fotoğraf tek başına kullanılabilmektedir. Kısaca reklam görselleri; bir anlam, bir duygu, bir ifade veya hikâyeye sahip olmak zorundadır. Ancak bu tip görseller reklam alanlarında kullanılabilmektedir

Arşiv

Etiketler