Ürün veya hizmet üreten, dağıtımını veya ticaretini yapan firmaların, satışları attırmak, rekabet edebilmek, kendi varlığını duyurmak, markalaşmak, başka ülke pazarlarına açılmak istediğinde, reklam faaliyetleri düzenlemektedir. Bunun için piyasa analizleri yapmakta ve reklam kampanyasının türüne karar vermektedirler. Reklam faaliyetleri kapsamında, kullandığı reklam mecraları olan, televizyon, radyo, sinema reklam filmlerinin yapımında, reklam ajansına, yapım ajansına ücret ödemektedir. Bu tip ücretler, firmanın kullandığı televizyon veya radyonun yerel, bölgesel, ulusal, uluslar arası yayın yapıp yapmamasına göre değişmektedir. Ayrıca, gazete, dergi, insert, katalog gibi baskılı reklamları için, hem reklam ajansına hem de baskı yapan ofset veya dijital baskı ajanslarına ücret ödemektedir. Açık hava reklamcılığında kullanılan, billboard, bina giydirme, araç giydirme, megalight, silindir kule, durak tasarımları, fuar stantları v.b. reklam tasarımları için ise; reklam ajanslarına ve dijital baskı merkezlerine ücret ödemektedir. Bütün bu reklam tasarımlarının uygulanması aşamasında da uygulamacılara, nakliyecilere veya posta dağıtım şebekelerine veya dağıtım firmalarına da ücret ödemektedir. Bütün bu ödemeler, firmaların reklam gideri olarak hesaplanmaktadır. Bunların dışında internet ortamları için yaptırılan, her türlü reklam çeşidi için gene reklam ajanslarına veya ilgili tasarımcılara, uygulamacılara ücret ödemekte olan firmalar, bu giderleri, satışlarını arttırarak firmanın büyümesini, rekabet edebilmesini, başka pazarlara açılmasını sağlamak adına yapmaktadır. Bu ödemeler sayesinde, basın ve yayın yapan firmaların, ayakta durması ve daha nitelikli yayınlar yapmalarına katkı sunmakla beraber, bu kuruluşların gelirlerinde ve istihdamlarında daralmaların yaşanmasını engellemektedir. Reklam, firmanın büyümesini sağlarken, ürünlerinin çeşitlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca rekabet gücünü arttırarak halk kitlelerini kendi ürün ve hizmetlerine yönlendirebilmektedirler. Firmalar bazı reklam giderlerini vergiden düşebilmektedirler. Her ne şekilde yapılırsa yapılsın, ticari karın elde edilmesi ve idame ettirilmesi amacıyla yapılan reklam harcamaları, belgelendirilmek şartıyla gelir ve kurumlar vergisi, matrah tespitinde gider olarak dikkate alınıp hesaplanmaktadır. Bu şekilde firmalar kendi bütçelerinin bir kısmını, Pazar payları bağlamında hedefledikleri noktalara gelmek için kullanırken, bir yandan, yapılan bu giderlerin bazılarını, devlete ödedikleri vergiden düşerek kazanım elde etmektedirler. Firmalar en başta, reklam yatırımlarını, çeşitli şekillerde ki bütçe hesaplarıyla yapabilmektedir. Örneğin satışlarının belli bir yüzdesini, reklam bütçesine ayırabilmektedirler. Firmaların özkaynaklarına bağlı olarak keyfi bütçe, geçmişte satılan ve gelecekte satılması hesaplanan ürün başına bütçe yaparak, reklama ne kadar yatırım yapacaklarını hesaplayabilmektedirler. Bu tür bütçe hesaplarında ortaya çıkan rakamların hepsi, reklam kampanyaları bitiminde, firmaların reklam giderleri olarak değerlendirilmektedir.

Arşiv

Etiketler