Evet, reklam gereklidir. Günümüzde ekonomik sistemler, dünya çapında, çok büyük Pazar alanlarına dönüşmüşlerdir. Bu dev pazarların içerisinde, firmaların reklam olmadan ayakta durması oldukça zordur. Eski zamanlarda, firmalar, sadece insanların ihtiyaçları kadar ürün ve hizmet üretmekteydi. Fakat geldiğimiz süreçte, firmalar ihtiyaç fazlası üretim yapmaya başlamışlardır. Üstelik üretilen bu ihtiyaç fazlası ürünlerin de satılması, kendilerine Pazar bulması gerekmektedir. Bundan daha önemlisi de, dünya pazarlarında benzer ürün ve hizmet üreten, çok fazla sayıda firma bulunmaktadır. Firmalar ve ürünleri, sürekli rekabet halinde pazardaki yerlerini korumaya, hatta Pazar payını büyütmeye çalışmaktadırlar. Bu durumda, reklam olmadan, bir firmanın pazarda yer bulması, ancak ürettiği ürün ve hizmetin, yeni ve benzersiz olması ile mümkün olabilmektedir. Günümüzde bu durum, neredeyse imkânsızdır. Bir firma, kuruluş aşamasında bile reklama ihtiyaç duyar. İnsanların varlığından haberdar olması gerekmektedir. Adını, adresini, üretim şeklini, üretiminde bulunduğu ürün ve hizmetlerin neler olduğunu halk yığınlarına bildirmesi, onların bu ürün ve hizmetleri kullanmasını veya satın almasını sağlamak zorundadır. Firmalar bunu ancak pazarlama iletişimiyle, en önemlisi de reklamla yapabilmektedir. Reklam, onun kendini ifade etme aracıdır. Reklamı kullanarak, kendini halk yığınlarına tanıtan firma, halk yığınlarının da tepkilerini ölçerek, büyüme yönüne karar vermekte ve gelişmektedir. Yani eksik yönlerini, ihtiyaçlarını hedef kitlesinden öğrenerek tamamlamaktadır. Firma, halk kitlelerine kuruluş aşamasını ve kendini tanıttıktan sonra, hedef kitlesini büyütmek için de reklam yapmaya devam etmek zorundadır. İnsanların ilgisini çekerek, satış miktarını arttırıp büyümeye başlamaktadır. Büyükçe üretimi büyümekte ve üretim çeşitlenmektedir. Ayrıca firmalar markalaşma yolunda da reklamı kullanmak zorundadır. İnsanların bilmediği, hatırlamadığı, özelliklerinin ne olduğunu, kullanımını bilmediği bir firma ismi marka değildir. Markalaşma zaten insanların zihinlerinde yer edinebildiğinde marka olabilmektedir. Firmanın ileriye yönelik her aşaması, reklam vasıtasıyla olabilmektedir. Kısaca, reklam firmalar için olmazsa olmazlardandır. Reklamla satış yapar, kendini var eder, yeni ürün ve hizmet alanlarını görür ve üretimini çeşitlendirir. Reklamla markalaşır, dünya pazarlarına açılır ve oralarda kendine yer bulur. Benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla, reklam vasıtasıyla rekabet edebilir ve kendi ürünlerinin tercih edilmesini sağlayabilir.

Arşiv

Etiketler