Reklam etkinlikleri, bütün mecralara uygun olarak tasarlanan reklamın araştırmalarını, verilerin toplanmasını, stratejilerin planlanmasını, yayınlanacağı medyanın planlanmasını ve sonuçta ortaya çıkan tasarımın uygulanmasını, uygulama esnasında yapılan etki araştırmaları, reklam ölçümlerinin hepsi reklam etkinliği olmaktadır. Televizyon reklam filmleri, sinema reklam filmleri, internet reklam mecrasına yapılan her tasarım, açık hava reklam araçlarına uygulanan her tasarım ve uygulanması, reklam amaçlı yapılan organizasyonlar, promosyon dağıtımı, firmaların kampanya çalışmaları, indirim faaliyetleri ve buna benzer olarak, firmaların tüketicileri kendilerine çekmek için, reklamı kullanarak yaptıkları her şey reklam etkinliği olmaktadır. Reklam etkinlikleri pek çok yönden değişmektedir. Bunlar amaç, içerik, hedef, gösterge, yer ve zamana göre birbirinden farklı tasarlanmaktadır. Genel olarak bilinenler de, örneğin; reklamcı açısından reklam etkinliklerinde, üretici reklamı, aracı reklamı ve hizmet reklamı gibi farklılıklara, uygun olarak yapılan reklam tasarımları ve uygulamaları bulunmaktadır. Firmalar bazen belirlenen hedefe göre reklam etkinlikleri düzenlemektedir. Bunlar genellikle ürün ve hizmetler için talep yaratmak, seçici talep yaratmak için yapılmaktadır.

Etkinliklerin pazara yönelmiş olanlarında ise; tüketiciye yönelik ve aracılara yönelik olarak yapılmaktadır. Firmalar bazen de mesajın kaynağına göre reklam etkinliği hazırlamakta ve bunlar genellikle tema ile ilgili olanlardır. Reklam mesajlarının verileceği duygu üzerine kurgulanır. Bunlar da duygusal mesajlar içeren veya olgusal mesajlar içeren reklamlar olmaktadırlar. Bunların dışında, firmaların, hangi amacına hizmet edeceğine yönelik tasarlanan reklam etkinlikleri bulunmaktadır. Ürün ve hizmet reklamı veya kurumsal reklam bunlar arasında olmaktadır. Zaman planlamasına göre yapılmış olanlarda, reklam etkinliğinin tüketicileri, satın almaya hemen yönlendirmek için veya uzun vadede satışa yönlendirmek için yapılmaktadır. Firmaların bulundukları yere göre veya hizmet verdiği coğrafyaya göre de reklam etkinlikleri yapılmaktadır. Bunlar ulusal reklam veya bölgesel reklam, dünya çapında reklam etkinlikleri olarak ayrılmakta ve ona göre düzenlenmektedir.

Reklamın gösterilme biçimi de etkinlik olarak değerlendirilmektedir. Burada da açık reklam olarak, gizli reklam olarak, informasyonel reklam olarak etkinlik düzenlenmektedir. Görüldüğü gibi reklam etkinlikleri, amacına göre, gösterileceği yere göre, tanıtacağı firma bilgilerinin niteliğine göre, kurgulandığı yardımcı veya etki gücünü arttıracağı düşünülen, unsura göre düşünülmekte ve düzenlenmektedir. Bu tip ayırımlar, reklamın uygulandığı her mecrada, reklam ajansları tarafından düşünülmekte ve buna göre tasarımları, stratejileri planlamaktadırlar. Genel olarak, reklam etkinlikleri, reklam kampanyaları olarak ta ifade edilebilmesi açısından söylenmektedir.

Reklamın amaçlarının ve içeriklerinin bu şekilde olan ayrımlara tabi tutulması, tasarımını da kolaylaştırmaktadır. Tasarımcı en azından burada, hangi duyguyu veya etki gücünü arttıracağını düşündüğü unsuru nasıl değerlendirmesi gerektiğini bilerek işe başlamaktadır.

Arşiv

Etiketler