Reklam etkinliği, reklam öncesi araştırmalar, reklam süreci ve bu süreçte; reklamın nerede, hangi zaman aralıklarında, nasıl bir reklam metniyle, nasıl bir reklam tasarımıyla, hangi kitle iletişim aracını kullanarak yapılması düşünülen, ayrıca reklam sonrası araştırmaları kapsayan, reklam kampanyasının bütünüdür. Reklam etkinlikleri bütün reklam çeşitleri için kullanılmaktadır. Firmaların ihtiyaç duydukları zamanda, reklam yatırımı yapmaya karar verdiğinde, yapılan her tür reklam faaliyetidir. Bu tip kampanyaları, reklam ajansları veya reklam firmaları yapmaktadır. Reklam veren firmalar reklam yatırımı yapmaya karar verdiğinde, reklam ajanslarıyla birlikte kampanya tasarımını yapmaktadır. Ama genel anlamda ki yürütücüler veya uygulamacılar, reklam ajansları olmaktadır. Yapılan tasarımın çeşidine göre kampanyayı, ya tamamen kendi bünyesindeki ekiplerle veya bu işleri yapan diğer firmalarla işbirliğine giderek yapmaktadır. Reklam çeşitleri yapıldıkları amaca göre farklılık göstermektedir. Her bir amaç kendi içinde reklam etkinlik çeşitlerini içermektedir. A) Reklamcı Açısından Reklam Etkinliği 1) Üretici Reklamı 2) Aracı Reklamı 3) Hizmet Reklamı B) Belirlenen Hedefe Göre Reklam Etkinliği 1) Talep Yaratmak İçin 2) Seçici Talep Yaratmak İçin C) Hedeflenen Pazara Göre Reklam Etkinliği 1) Tüketiciye Yönelik 2) Aracılara Yönelik D) Mesaj Kaynağına Göre Reklam Etkinliği 1) Duygusal Mesaj İçeren 2) Olgusal Mesaj İçeren E) İçerdiği Mesajına Göre Reklam Etkinliği 1) Ürün Ve Hizmet Reklamı 2) Kurumsal Reklamı F) Zaman Planlamasına Bağlı Reklam Etkinliği 1) Hemen Satışa Yönlendirmek İçin 2) Uzun Vadede Satışa Yönlendirmek İçin G) Seslendiği Coğrafyaya Göre Reklam Etkinliği 1) Bölgesel Reklam 2) Ulusal Reklam 3) Uluslar Arası Reklam 4) Global Reklam H) Ürün Yerleştirme Açısından Reklam Etkinliği 1) Açık Reklam 2) Gizli Reklam 3) İnformasyonel Reklam Yukarıda adı geçen reklam türlerinin her biri, ayrı ayrı, reklam etkinlikleridir. Reklamın yapılma amacına göre planlanan, içerdiği faaliyetlerin hepsini kapsayan bir süreç olmaktadır. Bu noktada ister radyo televizyon reklamları olsun, ister açık hava reklamları olsun, ister promosyonel reklam çeşitleri olsun, kitleleri etkilemek, onları belirlenmiş bir davranışa yönlendirmek amacıyla yapılan her türlü faaliyeti içermektedir.

Arşiv

Etiketler