Reklam verilerinin dizayn edilmesi, yani firmalara ilişkin, markaları, ürünleri, hizmetleriyle ilgili, özelliklerin, bilgilerin, iletişim adreslerinin, fotoğraf veya imaj, resim, çizim, karakter v.s.'lerin insanların baktıklarında bir bütün olarak görebilecekleri, bu bütünden mesaj alabilecekleri şekilde dizilmesi, biçim verilmesi anlamında kullanılmaktadır. Reklam dizaynı, reklam filmleri de dahil, her mecrada kullanılan bir uygulama olmaktadır. Örneğin; bir billboard hazırlanırken; reklam ajansının, reklam veren firmadan aldığı verileri veya reklam tasarımında kullanmak istediği verileri, çeşitli amaçlara hizmet edecek mesajları verebilecekleri şekilde harmanlamaktadır. Bu noktada bir reklam tasarımı şu şekillerde dizayn edilmektedir: birinci şekilde, tasarımcının elinde veriler bulunmaktadır. Tasarımcı elindeki verileri, istenilen mesajları verebilecekleri şekilde düzenlemektedir. Fotoğraflarla oynamakta, değiştirmekte, deforme etmekte veya kafasında oluşturduğu yeni bir biçim vermektedir. Yazıların uygun stillerini bulmakta ve fotoğrafın neresine, nasıl kullanması gerektiği konusunda denemeler yaparak, en sade bütünlüğü elde etmeye çalışmaktadır. Burada yapılan dizayn veya eldeki verilerden oluşturulan yeni tasarım, düzenli, çarpıcı, dikkat çekici hale getirilmektedir.

İkinci yolda ise, tasarımcının elinde veri bulunmamaktadır. Sadece reklam veren firmanın ismi, logosu, faaliyet dizini, adresi, iletişim adresleri, firmanın istekleri, amaçları veya reklam analizinden çıkan sonuçları bulunmaktadır. Reklam veren firma ve reklam ajansı bünyesindeki reklam metin yazarı, tasarımcıya fikirlerini belirtmektedirler. Tasarımcı, fikrin görüntülerini oluşturabilmek için, kafasında çeşitli imajları canlandırır ve onların önce çizimini yaparak veya bilgisayar grafik programlarının yeteneklerini kullanarak, bunları ortaya çıkarır. Ortaya çıkan imajlar, firmanın mesajlarını verebileceği şekilde, reklam tasarımında kullanılıp, firma bilgileri, logosu, iletişim adresleri, sloganları belirli bir düzen içerisinde yerleştirilir ve reklam ortaya bir bütün olarak çıkar. Burada dizayn derken, eldeki verilerin kullanım biçimi, yeri ve sırası kastedilir.

Her reklam dizaynı, reklam aracından aracına göre değişmektedir. Yani reklam dizaynı reklam aracına uygun olarak yapılmaktadır. örneğin; billboard reklam dizaynı, diğerlerinden farklı olarak düşünülmekte ve tasarlanmaktadır. En etkili olanı, tek fotoğraf veya tek bir görüntü kullanılması olmaktadır. Bir reklam aynasına poster, afiş tasarım tarzları veya dizayn biçimleri kullanılmaktadır. Bir duvar reklamının gösterim alanı fazla olmakta olduğundan, buralara uygun çarpıcı, sade, anlaşılır reklam verileri, alana ve uzaktan anlaşılabilme özelliğine uygun olarak yerleştirilmektedir. Gene televizyon reklam filmleri örneğinde dizayn söz konusudur. Fakat burada hareket olduğu için, yapılan dizayn, önce reklam filminin çekim sahnelerinde kullanılmaktadır. Örneğin; oyuncunun rol yapacağı sahnede kullanılan eşya ve malzemelerin görüntüsü, nerede ve nasıl görünmesi istendiği, gösterim önceliğine sahip yazılar, görüntüler, fotoğraflar, reklamın başlangıcında hangi jeneriğin kullanılacağı, arka fon müziklerinin nerede nasıl kullanılacağı, oyuncunun önce kullanması gereken diyalogları v.s.'lerin hepsi reklam dizaynıdır.  

Arşiv

Etiketler