Reklam değerlendirme ölçümlendirilmesi yürütülen kampanyaların etkilerini ortaya koymak için yapılan çalışmalardır. Ölçümlendirme çalışmaları reklam kampanyalarının öncesinde ve sonrasında olmak üzere iki aşamalıdır. Kampanya öncesi değerlendirme çalışmaları mevcut durumu ortaya koyar. Bir mal – hizmetin bilinirlik oranı, satış rakamları gibi değerlere bu çalışma ile ulaşılabilir. İkinci aşama ise hazırlanan reklam kampanyasının yayınlanmasından sonra gerçekleştirilir. Bu değerlendirme kampanyanın etkisi ve başarısını ölçmeye yöneliktir. Reklam değerlendirme ölçümleri yapan çeşitli ajanslar mevcuttur. Bu kuruluşlar, elde ettikleri ölçümlendirme sonuçlarını reklamverenlere rapor olarak sunarlar. Reklam ölçümlendirmesinde iki etkinlik ölçülür: iletişim ve satış. İletişim etkinliğinde elde edilen veriler reklamın hedef kitleye ulaşıp ulaşmadığı ile ilgilidir. Bir reklamı izleyen, dinleyen, tıklayan, okuyan kişi sayısı gibi veriler iletişim etkinliğine dahildir. Bu veriler aynı zamanda da reklamın akılda kalıcılığını ve ilgi çekiciliğini de ortaya koymakta faydalıdır. Bir kampanya dahilinde gerçekleştirilen reklam çalışmasının karşılaşan kişilerdeki etkisi, onda bıraktığı izlenim gibi detaylar ile ilgili sorulan reklamın akılda kalıcılılık oranını ortaya koyar. Reklamın iletişim etkinliğinde başarılı olup olmadığına dair sonuçlara ulaşmak için kampanya öncesi ve sonrasında elde edilen verilerin karşılaştırılması gerekir. Reklamların satışa dair etkilerini ölçmek daha zordur. Bu zorluğun en önemli sebebi de bir mal – hizmetin satışını etkileyen unsurların sadece reklamla çerçevelenmiş olmamasıdır. Satış etkinliğini ölçmekte kullanılan en yaygın yöntemlerden birisi geleneksel yöntem olarak da adlandırılan karşılaştırma yöntemidir. Asıl amaç reklam kampanyası ile doğrudan satışları arttırmaksa, önceki dönemlerdeki satış rakamları ve reklam bütçeleri yapılan kampanya bütçesi ve mevcut satış oranlarıyla karşılaştırılır. Ancak reklam kampanyaları genellikle doğrudan satışları arttırmaya yönelik olarak değil, marka bilinirliğini arttırmak, marka bağlılığı yaratmak, hedef kitle ile iletişim kurmak, yeni bir mal- hizmeti tanıtmak gibi birçok farklı hedef – hedefleri gerçekleştirmek için yapılır. Reklamların değerlendirme ölçümleri temel olarak reklamın hedeflenen etkiyi yaratıp yaratmadığını ortaya koymak için yapılır. Önemli bütçeler ayrılarak yürütülen reklam çalışmalarının ölçümlendirilmesi de bunun için önemlidir. Gerek kampanya öncesi gerekse de kampanya sonrası gerçekleştirilen ve raporlanan ölçümlemeler, gelecekteki reklam çalışmaları için de büyük önem taşır. Elde edilen veriler mecra seçiminden, slogana kadar birçok noktada işlevseldir ve reklamın etkilerinin ortaya konmasına ışık tutar.

Arşiv

Etiketler