Reklam danışmanı, firmaları, reklamla ilgili izlemeleri gereken yollar konusunda bilgilendiren, onlara reklamla ilgili öneriler sunan, reklamcılık alanında uzmanlaşmış kişilerdir. Bunlar kişi olmakla birlikte reklam ajansları da olabilmektedirler. Firmalar bilinen amaçlar doğrultusunda reklam yapmaya karar vermektedirler. Bu amaçlar genellikle; firmaların marka olma yolunda ilerlemek istemeleri, firmaların ürün ve hizmetlerinin satış miktarlarının artmasını yani Pazar paylarını büyütmek istemeleri ya da pazarda benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet etmek amacıyla reklam yapmak istemektedirler. Firmalar, bu amaçların herhangi biri için yapılması gereken reklamın türü, niteliği ve hangi reklam mecralarını kullanmaları gerektiği konusunda, uzmanlardan yardım alabilmektedirler. Reklam danışmanı, firmaların amaçlarına uygun, reklam biçimini tespit etmek için izlemeleri gereken yolları aktarır ve bunları yapabilmeleri için destek verir. Reklam danışmanı, uzun seneler boyunca reklam sektöründe pratik anlamda çalışmış, ayrıca başlangıçta yüksek öğrenim kurumlarının eğitimini almış kişiler olmaktadırlar. Firmaların, yukarıda belirtilen her amacı için, daha önce izlenmiş olan reklam kampanyalarının birebir içinde bulunmuşlardır.

Reklam danışmanına firmalar başvurduğu andan itibaren, danışman firmayla ilgili araştırma yapmaya başlamaktadır. Firmanın vizyonu ve misyonunu incelemekte ve ilgili zamana gelene kadar ki Pazar durumunu öğrenmektedir. Daha önce yaptığı reklam kampanyalarını, bunların sonuçlarını, kar ve zarar durumlarını, tüketicilerin, marka, ürün ve hizmetleriyle ilgili düşüncelerini, özlemlerini, tepkilerini ve beklentilerini öğrenmektedir. Reklam danışmanı, araştırmaları çoğu zaman kendisi yapmamaktadır. Genellikle piyasa araştırma (PR) firmalarını görevlendirerek, firmanın Pazar, toplum analizlerinin yapılmasını sağlayarak sonuçların üretilmesini sağlamaktadır. Reklam danışmanı, elde edilen verilerden ve kendi deneyimleri sonucunda, firmanın izlemesi gereken yollarla ilgili sonuçlar üretmekte ve bunları iletmektedir. Yapılan araştırmalardan elde edilen bilgiler doğrultusunda, reklam danışmanı firmaya geri bildirimde bulunurken, aynı zamanda firmanın kurumsal kimliğini de incelemektedir.

Firmanın kurumsal kimliğinde düzeltilmesi gereken, tüketicilerin beklentilerine göre, yeniden yapılandırılması gereken her hangi bir unsurun bulunması halinde, reklam danışmanı bunu firmayla paylaşmaktadır. Araştırmalardan çıkan sonuçlar doğrultusunda, firmanın amaçladığı noktalara gelebilmesi için, yapılması gereken reklam kampanyasının mecralarını, reklam tasarımlarının ana temalarını, hangi mesajları içermeleri gerektiğini planlamakta ve firmaya yol göstermektedir. Reklam danışmanı, her bir amaca götüren reklamın niteliği, mecrası, etkinlikleri konusunda uzmanlaşmıştır. Bu noktada, hem firmanın bu amaca ulaşmasını sağlayacak, kendi iç yapılanmasını oluşturmasına destek olmakta hem de reklam kampanyasının bütün unsurlarının nasıl oluşturulması gerektiğini planlayıp, bunları uygulamalarına yardımcı olmaktadır.

Reklam danışmanı, toplumun yapısı, tüketici davranışları, firmaların yapıları, Pazar hareketleri konusunda deneyim sahibidir. Bütün bu konularda firmalara destek verebilmekte ve onların tüketici davranışlarını, reklamlarla değiştirebilmelerini sağlayarak, amaçlarına ulaşmalarını sağlamaktadır.

Arşiv

Etiketler