Reklam bütçesi, reklam veren firma, kurum ve kuruluşlar açısından, ayrıca reklamın başarısı açısından oldukça önem taşıyan bir konu olmaktadır. Reklam planlamasının var olan Pazar şartlarına en uygun halde yapılabilmesini de, direkt etkileyen sebepler arasındadır. Reklam bütçesinin hazırlanmış olması, aynı zamanda, reklam kampanyasının yürütülmesi esnasında, denetleme etkisi de yapabilmektedir. Reklam bütçesi hazırlanırken reklamın özellikleri hesaplanmalıdır. Örneğin; gecikmeli bir etkiye sahip olması, kontrol edilebilir değişkenlerden biri olması v.b. Rekabet ortamında diğer firmaların faaliyetleri, bununla beraber, çevresel faktörler de reklam bütçesini etkileyen, diğer şartlar arasına girmektedir. Bu noktada reklam ajanslarının ve reklam veren firmaların, bütçe üzerinde birlikte çalışmaları gerekmektedir. Reklam bütçesi hazırlanırken, piyasada en yaygın kullanılan yöntemler aşağıdaki gibidir.

A. firmanın ödeyebileceği miktar yöntemi: firmaların öz kaynakları doğrultusunda, reklam için ayırabileceği maksimum miktar hedef alınarak reklam planlaması yapılabilir.

B. herhangi bir ölçüt hesaplanmadan, keyfi kararlar: belirli bir tutarın herhangi bir ölçüt hesaplanmadan, istenildiği kadar mali kaynak ayırma

C. Satışların Yüzdesi Yöntemi: en kolay saptanabilen reklam bütçesidir. Firmanın ürün veya hizmet satışlarının belirlenen oranının reklama ayrılması yöntemidir. Pazar değişkenlerinin de hesaplanması halinde çok uygun olabilmektedir.

D. Satış Ünitesi Yönetimi: burada ise hesaplanan geçmişte satılan ve gelecek senelerde satılacağı varsayılan ürün başına reklam harcamasıdır.

E. Reklam Göstergesi Yöntemi: bu yöntem ise, rakip firmaların reklam faaliyetlerine endekslenerek saptanan bütçedir. Bu yöntem güvenilirlik açısından yeterli değildir. Çünkü her firmanın Pazar payı farklıdır. Her firma, kurum ve kuruluş kendi Pazar paylarını hesaplayarak ve hedefledikleri nokta açısından değerlendirme yapmalıdır.

F. Hedef – Faaliyet Yöntemi: bu yöntemde de firma, kurum ve kuruluşların hedefleri saptanmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için, gerekli reklam yatırımları tespit edilmektedir.

Yukarıda da görüldüğü gibi firma, kurum ve kuruluşlar, reklam yatırımları için birbirinden farklı yöntemlerle bütçe hazırlamaktadır. Aslında yapılması gereken, firmanın içinde bulunduğu Pazar payı, hedeflediği nokta, rakip firmaların reklam faaliyetleri, ilgili kurumun öz kaynakları veya ayırabileceği satış yüzdesi, zaman içerisinde muhtemel Pazar değişkenlerinin hepsinin göz önüne alınarak bütçenin hazırlanmasıdır.