Günümüzde ekonominin geldiği nokta açısından reklam değerlendirildiğinde, artık Pazar haline gelmeyen, yeryüzünde hiçbir yer kalmamıştır. Dünya dev bir Pazar haline gelmiştir. Dolayısıyla her kesim, her toplum, her alan reklam için gösterim alanıdır. Pazarın dinamiklerini değiştiren, güdüleyen, hareket katan reklam biçimleri de bu oranda çeşitlenmiştir. Her kesime, her yapıya, her alana uygun reklam tasarımları ve gösterimleri uygulanır olmuştur. En klasik örneklerden başlamak istersek; televizyon reklamları günümüzde en çok kullanılan ve en etkileyici reklam alanıdır. Televizyon reklamlarının biçimleri, genelde kısa film şeklinde tasarlanmaktadır. Ama televizyonlarda da animasyon reklamları, sadece metin yazılarından oluşan reklam veya sadece fotoğrafların kullanıldığı reklamlar nadir de olsa kullanılabilmektedir, aynı şekilde karikatürel reklam biçimleri, spot şeklinde reklam, sadece görüntü içeren reklam v.b. kullanılmaktadır. Televizyon görsel-işitsel-algısal duyulara hitap edebildiği için, her reklam biçiminde, işitsel öğe kullanılabilmektedir. Yani ya görsel-işitsel, ya işitsel-algısal ya da sadece işitsel reklam biçimleri kullanılmaktadır. Diğer reklam araçlarında, örneğin gazete reklamlarında durum değişmektedir. Burada da sadece görsel ve metinsel reklam biçimleri kullanılmaktadır. Maktu kutu, seri ilan, tam-yarım-çeyrek sayfa ilanları genellikle görsel resimlerin, fotoğrafların veya tasarımcının ürünü olan yaratımcı görsel çalışma yer almaktadır. Dergilerde de durum aynıdır. Fakat dergilerde seri ilan sayfaları bulunmadığı için, gazetelerden ayrılmaktadır. İnsert, bilindiği gibi, gazete veya dergi sayfalarının arasından çıkan, arkalı önlü tam sayfa reklamlardır. Burada da kullanılan reklamlar, firmanın ürün veya hizmetlerinin fotoğrafları, metinleri yaratımcı bir konseptle sunulmaktadır. Açık hava reklamlarına giren, reklam araçlarında kullanılan reklam biçimleri ise, gene fotoğraf, resim, karikatür, yaratımcı tasarım metinle birlikte, belli bir konu bütünlüğünde basılıp ilgili reklam araçlarına asılmaktadır. Burada, kavram bütünlüğünde bir görüntü insanlara sunulmaktadır. Sadece görsel şeklinde sunulan reklamlar, reklam aracının özelliğine bağlı olarak, aracın içinde dönebilmekte, birkaç reklam çeşidini arka arkaya verebilmektedir. Veya ışıkla daha çarpıcı hale getirilmektedir. Bunların dışında dilden dile yapılan reklam çeşitleri kullanılmaktadır. Piyasa araştırması yapılırken, birebir görüşmelerde yapılan reklam çeşitleridir bunlar. Sokakta, kalabalık şehir merkezlerinde, elden ele dağıtılan el ilanları, bina giydirmeleri, görsel fotoğraf veya resimlerin metinlerle harmanlanarak sunulan reklam biçimleridir. Araç giydirmelerinde ise resim, fotoğraf yaratımcı tasarım kullanılmamaktadır. Aracın reklam için kullanılan yerlerinin özelliğinden ötürü, sadece reklam metinleri, firma logoları ve çarpıcı sloganları kullanılmaktadır. Son zamanlarda, neredeyse televizyon kadar geniş kitlelere hitap eden internet reklamları hız kazanmaya başlamıştır. Burada gösterilen reklam biçimleri de AdWords adı altında, web’lerin içerik ağları üzerinde, resim-metin, animasyon türünde, video çekimi olarak veya sadece metin olarak yapılabilmektedir. Bunlarda da televizyonun verdiği etkiler ve kullanılan biçimler aynen kullanılabilmektedir.

Arşiv

Etiketler